020 - 262 1630

Wat is een capaciteitentest? Informatie over The Bridge Ability Suite

vrijdag 23 februari 2018

Door het inzetten van een capaciteitentest tijdens een selectieprocedure wordt een veel beter beeld gevormd van het denkvermogen van een kandidaat dan wanneer men alleen uit zou gaan van het cv en het sollicitatiegesprek.

Wat is een capaciteitentest?

De intelligentie of cognitieve capaciteit van een kandidaat bestaat uit veel kenmerken, maar de essentie is dat een kandidaat in staat is verschillende problemen snel en goed op te lossen. Dat is ook de reden dat capaciteitentesten populair zijn bij werkgevers voor selectie van medewerkers. Wanneer medewerkers in staat zijn problemen snel en goed op te lossen, zal een organisatie beter presteren dan de concurrentie.

Een capaciteitentest bestaat uit drie onderdelen; een test met taal, een test met cijfers en een test met figuren. De resultaten worden vergeleken met een grote groep anderen (meer dan 500), op basis van opleidingsniveau. Zo is te onderzoeken of het denkvermogen van een kandidaat aansluit bij mbo-, hbo- of wo-denkniveau.

Door het inzetten van een capaciteitentest tijdens een selectieprocedure wordt een veel beter beeld gevormd van het denkvermogen van een kandidaat dan wanneer men alleen uit zou gaan van het cv en het sollicitatiegesprek.

Onderdelen van de capaciteitentest:

Abstract redeneren

Deze test meet het vermogen om inductief te redeneren door logische verbanden te trekken tussen abstracte figuurvormen en veranderingen. De score op de test laat zien hoe goed een kandidaat analytisch en conceptueel kan denken. Een test die abstract redeneren meet bestaat meestal uit een aantal figuren die verschillende veranderingen kunnen ondergaan. Op basis van deze veranderingen moeten een aantal vragen worden beantwoord.

Verbaal redeneren

De test verbaal redeneren meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Dit komt vooral neer op begrijpend lezen. De test geeft inzicht in het te verwachten verbale denkniveau van de kandidaat. De vragen op een verbale test zijn geschreven in de vorm van een stuk tekst (een paragraaf of passage) op basis waarvan een aantal stellingen moeten worden beantwoord.

Numeriek redeneren

Bij een numerieke capaciteitentest wordt het cijfermatig inzicht en de vaardigheden op het gebied van numeriek redeneren van een kandidaat getoetst. De kandidaat moet een aantal vragen beantwoorden aan de hand van grafieken en tabellen. Het is bij deze test toegestaan om gebruik te maken van kladpapier en ook van een rekenmachine. De numerieke capaciteitentest bestaat uit een grafiek of tabel op basis waarvan de kandidaat een aantal (reken-)vragen krijgt.

Meer informatie over capaciteitentesten

Meer informatie over de capaciteitentesten van TestGroup? Neem dan hier contact met ons op.

Bestellen

Je kunt hier een capaciteitentest voor je medewerker of kandidaat bestellen.

Video: het Bridge Assessment Platform

Wil je in eigen beheer capaciteitentesten afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig testen inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Voor ons bieden de uitkomsten van The Bridge Personality niet alleen inzichten bij het werven. Ze vormen ook een leidraad voor de lange termijn, zowel voor de leidinggevende als voor de ontwikkeling van de medewerker zelf”

Anne Huijgen

Young Group

Tips & Advies

> Ga naar overzicht