Burn-out preventie met The Bridge Burnout Indicator

Met The Bridge Burnout Indicator kan je burn-out klachten vroegtijdig bij medewerkers signaleren. Deze burn-out test geeft een indicatie en is geen officiële uitslag. Een officiële diagnose wordt altijd gesteld door de huisarts, bedrijfsarts of specialist. Wat kan je als werkgever doen om een burn-out bij je werknemers te voorkomen?

In een proces van 4 stappen kun je met The Bridge Burnout indicator een burn-out bij je medewerkers voorkomen.

Burn out preventie: bekijk hier een voorbeeldrapport

Het rapport van The Bridge Burnout Indicator geeft een algemene burn-out score maar ook scores op de 4 dimensies van burn-out.

Stap 1: herken signalen van een naderende burn-out

Een burn-out bij medewerkers kun je meestal zien aankomen. Sterker nog: collega’s en leidinggevenden merken een burn-out vaak sneller op dan de medewerker zelf. Door vroeg de kenmerken te signaleren kan het proces nog worden gestopt en zelfs omgedraaid.

 • Lichamelijke signalen: (weinig energie, slecht slapen, vermoeid).
 • Emotionele signalen: (prikkelbaar, gefrustreerd en angstiger).
 • Mentale signalen: (problemen met concentratie, geheugenproblemen, minder presteren)
 • Verlies van zingeving: (minder interesse in het bereiken van doelen)

Stap 2 : neem The Bridge Burnout Indicator af 

Door je medewerker de mogelijkheid te geven om The Bridge Burnout Indicator in te vullen maak je het mogelijk om samen met de medewerker te voorkomen dat een burn-out kan ontstaan. Hiermee voorkom je onnodig leed en bespaar je kosten voor de organisatie. Een echte win-win-situatie dus.

Deze test is specifiek ontwikkeld (en uitgebreid getest en gevalideerd) om burn-out bij medewerkers te voorkomen. Deze online burn-out test meet niet alleen of je medewerkers te maken hebben met burn-out verschijnselen, maar ook of ze gelukkig zijn in hun werk. Want hoe groter het werkgeluk van je medewerkers, hoe beter ze tegen stress kunnen en hoe kleiner de kans op een burn-out. De test meet oorzaken van (te) hoge werkdruk en of er sprake is van stress of spanning.

Stap 3: aan de slag met de scores uit de test

Burn-out:

Nu de medewerker de test heeft ingevuld is er een overzicht van de scores op de dimensies van burn-out: vermoeidheid, mentale afstand tot het werk, cognitief vermoeid en emotioneel vermoeid. Omdat The Bridge Burnout Indicator gebruik maakt van een normgroep (n=1231), weet je precies hoe de burn-out signalen van de medewerker zich tot de signalen bij andere mensen verhouden. De medewerker kan vervolgens aan de slag met de hogere scores op de dimensies.

Werkgeluk:

Over het algemeen geldt: hoe gelukkiger een medewerker in een baan en organisatie is, hoe kleiner de kans op een burn-out. Omdat The Bridge Burnout Indicator ook 4 kenmerken van werkgeluk meet, kun je ook hiermee aan slag. Probeer samen met de medewerker de oorzaken van een lagere score op betrokkenheid op het werk, proactieve vitaliteit, werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie te achterhalen. Zo weet je exact waarmee jij en de medewerker aan de slag kunnen om het werkgeluk te verbeteren.

Stap 4: aan de slag met burn-out preventie

Nu je een goed beeld hebt van de burn-out signalen en het werkgeluk bij de medewerker kun je concrete stappen zetten om een eventuele burn-out te voorkomen. Dit zijn de acties die jullie samen kunnen ondernemen:

 • Verbeter de werk-privébalans van je medewerkers: nu steeds meer mensen thuiswerken is dat lastig, maar desalniettemin zeer belangrijk.
 • Verminder de oorzaken van werkdruk waar mogelijk.
 • Vergroot het plezier in het werk voor je medewerkers.
 • Vraag aan je medewerkers of ze hun werk betekenisvol vinden.
 • Zorg dat er voorlichting komt over burn-out en de signalen.
 • Investeer actief in de opleiding en ontwikkeling van je medewerkers.
 • Zorg voor innovaties die het werk lichter maken.
 • Motiveer je medewerkers om hun leidinggevende of hr-medewerker direct aan te spreken bij eventuele klachten.
 • Moedig fysieke beweging bij je personeel aan.

Vragen over burn-out preventie met The Bridge Burnout Indicator ?

Heb je vragen over het gebruik van The Bridge Burnout Indicator binnen bedrijven en organisaties? Onze consultants staan je graag te woord. Je kunt hier contact met ons opnemen.

TestGroup is vertrouwd door meer dan 5.800 organisaties wereldwijd