020 - 262 1630

De 34 Big Five competenties 

De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel. Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijkt dat je iemands persoonlijkheid door middel van vijf dimensies, de zogenaamde Big Five, kunt beschrijven. Deze dimensies zijn extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid. In The Bridge Personality zijn deze dimensies aangepast naar vier categorieën: Besturen, Uitvoer, Houding en Mentaal. Elk van deze categorieën bevat weer drie subcategorieën. Deze subcategorieën zijn opgedeeld in de 34 competenties van The Bridge Personality. De scores op deze 34 competenties staan in het Big Five rapport (short rapport) van The Bridge Personality.

 Competenties

Besturen
Omgang 1. Netwerken
2. Sociaal

Management 3. Besluitvaardig
4. Richtinggevend
5. Coachen
Invloed 6. Overtuigen
7. Kritisch
8. Sociaal zelfverzekerd
Uitvoer
Aanpak 9. Planmatig
10. Integriteit
11. Actiegericht
Energie 12. Zelfstartend
13. Carrièregericht
14. Ondernemend
Resultaat 15. Detailgericht
16. Resultaatgericht
17. Bewust van regels
Houding
Ondersteuning 18. Samenwerken
19. Behulpzaam
20. Attent
Veerkracht 21. Conflictmijdend
22. Zelfverzekerd
23. Omgang met werkdruk
Dynamiek 24. Openheid voor feedback
25. Positief ingesteld
26. Gericht op verandering
Mentaal
Visie 27. Creativiteit
28. Abstract
29. Strategisch
Denkbeeld 30. Inzicht
31. Praktijkgericht
32. Leergierig
Analyse 33. Analytisch
34. Rationeel


Onze tests & online assessments

  • TestGroup is de ontwikkelaar van de Bridge assessment instrumenten.
  • Kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijke testen die over de hele wereld worden toegepast.
  • Alle Bridge testen zijn ontwikkeld door TestGroup in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland.
  • TestGroup levert tests en online assessments aan bedrijven en organisaties, in meer dan 20 talen.

“The Bridge Personality vormt een mooi eerste hulpmiddel om het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Jessica Kuijper, beleidsmedewerker P&O