Kwink Groep

The Bridge Ability Suite geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren.

Kwink Groep
“The Bridge Ability Suite geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren.”

Janine Mulder

Kwink Groep

'De publieke sector sterker maken. Dat is ons doel’

De publieke sector sterker maken. Dat is de doelstelling van KWINK groep in een notendop. Beter worden begint echter niet met het doorvoeren van veranderingen. Het begint met weten waar je nu staat als organisatie. Een essentiële voorwaarde voor het realiseren van verbeteringen is daarom eerst de huidige situatie in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomsten, kunnen goed onderbouwde keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Als expert op het gebied van evaluatieonderzoek, ondersteunt KWINK overheidsinstellingen en andere publieke organisaties bij het verbeteren van beleid. Vanuit onze Hofstad houden zij zich bezig met vraagstukken binnen de thema’s cultuur en media, klimaat en energie, de nieuwe democratie en de digitale en fysieke infrastructuur. De vragen die hierbij centraal staan: Hoe doelmatig en doeltreffend was het beleid en de uitvoering ervan? En, wat kunnen we leren van het verleden voor de toekomst?

"Onze medewerkers moeten analytisch én communicatief sterk zijn. De juiste mensen vinden is soms best een uitdaging"

Een frisse blik

‘Vanwege onze gedegen en grondige aanpak worden we vaak gevraagd organisaties, beleid en wetgeving te evalueren, met als doel ervan te leren voor de toekomst’, aldus Janine Mulder, directeur en adviseur bij KWINK groep. ‘Met een onafhankelijke, frisse blik verzamelen we over een langere periode informatie en interviewen we medewerkers. Door onze achtergrond en kennis binnen verschillende vakgebieden kijken we vanuit nieuwe invalshoeken naar het vraagstuk. Met de juiste tools evalueren én structureren wij vervolgens de relevante informatie en verbinden hier strategische aanbevelingen aan. Hierin kan KWINK veel betekenen voor de opdrachtgever. We helpen de organisatie met inzicht en advies dat bijdraagt aan beleid met een positieve impact op de samenleving’.

Aanbevelingen goed overbrengen

KWINK groep bestaat uit een divers team van medewerkers, variërend van bestuurskundigen en politicologen tot gedragswetenschappers en van economen tot juristen. Dit zorgt ervoor dat een vraagstuk van verschillende kanten kan worden belicht. Naast het advieswerk, houdt Janine zich bezig met de strategie van KWINK, de werving van nieuwe medewerkers en de ontwikkeling van medewerkers. Wat vraagt werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eigenlijk van medewerkers? ‘Natuurlijk moet iemand gevoel hebben voor de verschillende belangen en betrokken partijen. Daarnaast is het belangrijk dat iemand analytisch is aangelegd en hoofd- en bijzaken kan scheiden. Minstens zo belangrijk is het dat iemand de onderzochte informatie goed kan overbrengen. Kan iemand de bevindingen begrijpelijk opschrijven, of duidelijk vertellen? Aanbevelingen en rapporten moeten toegankelijk zijn als je een organisatie wilt aanmoedigen bepaalde keuzes te maken. Onze medewerkers moeten daarom analytisch én communicatief sterk zijn. De juiste mensen vinden, is soms best een uitdaging.'

"Een capaciteitentest geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren"

De capaciteitentest van TestGroup: The Bridge Ability Suite.

Om de juiste mensen te vinden voor hun adviesbureau maakt KWINK groep sinds 2017 gebruik van The Bridge Ability Suite, de capaciteitentest van TestGroup. Deze test bestaat uit drie onderdelen: een verbale, numerieke en een abstracte test. Hierbij wordt er o.a. gekeken of iemand de juiste conclusies kan trekken uit schriftelijke informatie, maar ook hoe iemand scoort op het uitvoeren van berekeningen en het analyseren van data. ‘Wij letten vooral op iemands analytische vaardigheden en hoe iemand scoort op logisch denken.' De capaciteitentesten van TestGroup passen hier goed bij. Verder is het fijn dat we snel worden geholpen bij vragen en direct de resultaten ontvangen na afloop.’ Voor Janine is niet alleen het testen van de feitelijke vaardigheden nuttig. ‘Bij het selecteren van sollicitanten en bij het voeren van gesprekken zit altijd een bepaalde bias. Je kijkt al met een bepaalde bril. Een capaciteitentest geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren. We willen ook laten zien dat we de sollicitatie en de potentieel nieuwe medewerker serieus nemen.'