020 - 262 1630

De wetenschap achter The Bridge Burnout Indicator

Van de werkende bevolking in Nederland heeft ongeveer 7 procent burn-outklachten. Burn-out is niet nieuw: de eerste wetenschappelijke studies dateren al van de jaren ’70. Toch is er tot op de dag van vandaag discussie over burn-out en is er geen duidelijk beeld van de omvang van het probleem.

Dat wordt ook veroorzaakt door een verouderde wetenschappelijke definitie van het begrip burn-out en een gebrek aan moderne, wetenschappelijke gevalideerde testen om burn-out klachten bij medewerkers in kaart te brengen. Ter illustratie: vrijwel alle burn-out diagnoses en het wetenschappelijke onderzoek naar burn-out moesten tot op heden worden gedaan met de Maslach Burnout Inventory, een vragenlijst uit 1981. Sindsdien zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan over burn-out en werkgeluk (het tegenovergestelde van burn-out). Dit heeft nooit een goede en betrouwbare burn-out test opgeleverd. Tot nu.

Wetenschappelijk onderzoek

TestGroup heeft in samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten en buitenlandse universiteiten onderzoek gedaan naar een nieuwe manier om burn-out en werkgeluk te meten aan de hand een nieuwe ‘slimme’ burn-out test: The Bridge Burnout Indicator. Door gebruik van een nieuwe (op kunstmatige intelligentie gebaseerde) techniek, de normatief-ipsatief split technologie, is de online burn-out indicator zelfs nog beter in staat om vroege klachten op te merken dan de medewerker zelf.

The Bridge Burnout Indicator is uitvoerig onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit onder een grote groep (n=2134) van werkenden in Nederland en België. Uit dit onderzoek blijkt dat de BBI (Bridge Burnout Indicator) een zeer betrouwbaar en valide meetinstrument is. The Bridge Burnout Indicator stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-out klachten en werkgeluk. Hiermee helpt de test om burn-out klachten vroegtijdig bij medewerkers te signaleren en daarmee kosten voor bedrijven en organisaties te voorkomen.

Dimensies van burn-out

The Bridge Burnout Indicator meet 4 symptomen van burn-out die samen een burn-out score vormen:

  • Vermoeidheid: de algemene fysieke en mentale vermoeidheid die een medewerker ervaart, zowel op het werk als thuis.
  • Mentale afstand tot het werk: de mate van mentale weerstand die een medewerker tegen het werk heeft opgebouwd.
  • Cognitief overbelast: de geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen waar een medewerker last van heeft.
  • Emotioneel overbelast: de aanwezigheid van emotionele reacties of vermoeidheid waar een medewerker thuis of tijdens het werk last van heeft.

Dimensies van werkgeluk

Omdat uit onderzoek blijkt dat het meten van alleen burn-out niet voldoende is om uitval bij medewerkers te voorkomen, worden in The Bridge Burn-out Indicator ook 4 dimensies van werkgeluk gemeten:

  • Betrokkenheid bij het werk: de energie en motivatie van de medewerker die zorgen voor gepassioneerd bezig zijn met het werk.
  • Pro-actieve vitaliteit: proactief gedrag van de medewerker gericht om vitaliteit op het werk te bevorderen.
  • Werktevredenheid: het positieve emotionele gevoel van de medewerker als gevolg van de tevredenheid met een baan of werkervaring.
  • Betrokkenheid bij de organisatie: de interesse en verbinding die een medewerker heeft met een organisatie.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijgt een medewerker last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Het is vaak werkgerelateerd en komt voor bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt.

Vermoeidheid, mentaal afstand nemen tot het werk, cognitief en emotioneel vermoeid zijn worden gezien als de kernfactoren van burn-out.

Burn-out wordt vooral veroorzaakt door een verkeerde balans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen op het werk. Problemen in de privésfeer of persoonlijke aanleg kunnen een burn-out faciliteren.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants