Taaltest

woensdag 05 juni 2024

Wat is een taaltest?

Een taaltest is een professionele manier om de vaardigheden van deelnemers te testen in het lezen, analyseren en interpreteren van teksten. Bij elke vraag krijgt de deelnemer een tekstfragment en een stelling (of meerdere) voorgelegd. Het is aan de deelnemer om binnen een beperkte tijd te bepalen of de stellingen 'juist', 'onjuist' of 'niet te beoordelen' zijn. Als een stelling 'niet te beoordelen' is, betekent dit dat de (on)juistheid van de stelling niet met zekerheid uit de tekst kan worden afgeleid.

Taaltesten zijn beschikbaar op verschillende niveaus, er is een taaltest voor mbo, een taaltest voor hbo en een taaltest op wo-/master niveau. Het is een effectieve manier om te beoordelen of een kandidaat of sollicitant voldoende kennis heeft van de Nederlandse of Engelse taal. Met een taaltest kan snel en betrouwbaar worden vastgesteld of iemand de taalvaardigheden heeft die nodig zijn voor de functie.

Met een taaltest kun je snel beoordelen of een kandidaat of sollicitant de taalvaardigheden heeft die nodig zijn voor de functie. Het is een efficiënte manier om te bepalen of iemand het vereiste niveau van taalbeheersing heeft en kan communiceren op een manier die duidelijk en begrijpelijk is. Het biedt werkgevers en recruiters een waardevolle tool om te zorgen voor een succesvolle match tussen kandidaten en functies.

Wanneer zet je een taaltest in?

Er zijn verschillende scenario’s te bedenken waarin het afnemen van een taaltest noodzakelijk is. Met een taaltest kun je op een objectieve manier duidelijkheid scheppen over de taalkundige vaardigheden van een kandidaat. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in functies die om een specifiek taalniveau vragen. Met The Bridge Verbaal, onderdeel van The Bridge Ability Suite, test je het taalniveau van verschillende kandidaten gemakkelijk online.

The Bridge Verbaal is beschikbaar in 20 verschillende talen, waardoor de taaltest geschikt is voor vrijwel iedere kandidaat. De test is speciaal ontworpen voor zakelijk gebruik en wordt door zowel bedrijven, organisaties en overheden ingezet om de taalvaardigheid van medewerkers en sollicitanten te toetsen.

The Bridge Verbaal is een onderdeel van The Bridge Ability capaciteitentest. Deze test is beschikbaar op zowel mbo-, hbo- en wo- niveau. Het is hierdoor niet alleen mogelijk om kandidaten in verschillende talen, maar ook op verschillende niveaus te testen. De capaciteitentest bestaat in totaal uit drie rapporten.

Een inkijk in de taaltest van TestGroup

De taaltest bestaat uit 25 vragen die binnen 17 minuten beantwoord moeten worden. De kandidaat krijgt een stukje tekst te zien waarover vragen worden gesteld. Anders dan bij de meeste taaltesten heeft de kandidaat bij The Bridge Verbaal de mogelijkheid om een vraag over te slaan om deze later te beantwoorden. Dit zorgt voor minder druk tijdens het invullen van de test, waardoor de scores in de rapportage accurater zijn.

De taaltest geeft werknemers en kandidaten inzicht in taalkundige capaciteiten in de gekozen taal en op het gekozen werkniveau. De test helpt bij het eerlijk beoordelen van kandidaten in een selectieprocedure en geeft de kandidaten bovendien inzicht in sterke punten en ontwikkelpunten.

taaltest_1

Taaltest Nederlands

Een taaltest Nederlands wordt door verschillende overheidsinstanties ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een taaltest als onderdeel van een inburgeringstest of tijdens de sollicitatieprocedure bij de politie. Voor sommige opleidingen is een taaltest ook vereist. Hierbij hebben sommige bedrijven en organisaties behoefte aan een objectief oordeel over de verbale capaciteiten van een kandidaat.

Als er bijvoorbeeld veel lees-, luister- en schrijfwerk bij de functie hoort, dan is een hoge verbale aanleg bij sollicitanten gewenst. De taaltest geeft bij medewerkers inzicht in het taalkundige niveau van verschillende mensen. De test geeft hierdoor duidelijkheid of een eventuele investering in een taaltraining effect heeft binnen jouw organisatie of bedrijf.

Als het maximale prestatieniveau van de medewerker al behaald is, dan is het de vraag of een investering in een taaltraining het waard is. Waar de één een talenknobbel heeft, heeft de ander juist meer aanleg voor numeriek. De taaltest geeft snel en duidelijk inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en helpt bij het selecteren van de juiste mensen.

Taaltest Engels

De taaltest Engels helpt bij functies waarbij een werknemer of kandidaat veel contact heeft met internationale partners en klanten. De Engelse taaltest werkt hetzelfde als de taaltest Nederlands en is beschikbaar op drie verschillende werkniveaus. Afhankelijk van het werkniveau van de kandidaat, worden de vragen tijdens de taaltest moeilijker of juist makkelijker.

De taaltest Engels geeft snel inzicht in welke werknemers en kandidaten het beste voldoen aan de taaleisen van een bepaalde functie. De taaltest kan ook ingezet worden om te bepalen of de Engelse taalvaardigheid van medewerkers of sollicitanten ontwikkeld kan worden in de toekomst. Tot slot geeft de taaltest inzicht in het maximale prestatieniveau met behulp van een normgroep. Deze normgroep is zichtbaar op het Bridge Verbaal rapport.

taaltest_2

Voorbeeldrapport van een taaltest

Bekijk hier een voorbeeldrapport van een taaltest. Dit rapport is gebaseerd op de mbo-normgroep en bevat alleen de resultaten van het verbale deel van de cognitieve capaciteitentest. Er is ook een hbo taaltest (met een hbo-normgroep) en een wo/master taaltest (met een wo-normgroep). In het rapport vind je een totaalscore, een score op nauwkeurigheid, snelheid en efficiëntie. Daarnaast wordt aangegeven of de geteste persoon mogelijk gegokt heeft tijdens het invullen van de test.

Voorbeeldpagina uit het rapport

Online taaltest met wetenschappelijke onderbouwing

The Bridge Verbaal is een online test. De test staat doorgaans binnen 30 minuten klaar na bestelling en kan in slechts 17 minuten afgerond worden. Anders dan bij traditionele testen op papier, bespaar je met een online test papier, tijd en geld omdat de kandidaat de test vanaf elke gewenste plek kan maken. Na het invullen is de rapportage direct beschikbaar zodat je snel door kunt met de vervolgstappen.

Als de uitslag van de test niet helemaal duidelijk is, of als er na het afnemen van de test nog vragen zijn, dan is het mogelijk om de test met een TestGroup-consultant door te nemen. Hierdoor weet je zeker dat de uitkomst van de test goed geïnterpreteerd wordt. Als er voor jouw bedrijf of organisatie regelmatige afname van testen nodig is, dan is het mogelijk om een training te volgen. Tijdens deze training worden de testen en rapporten behandeld. Een training is niet verplicht, maar wel aan te raden voor grotere bedrijven en organisaties.

Alle testen van TestGroup zijn bovendien wetenschappelijk onderbouwd. Alhoewel een online taaltest geen garantie is op goede resultaten in de praktijk, merken wij dat de testen wel een goede indicatie van het werkgedrag geven. Op basis van de resultaten kun je vervolgens de juiste beslissingen maken als het gaat om het aannemen, selecteren of ontwikkelen van kandidaten op verschillende werkniveaus.

The Bridge Verbaal taaltest bestellen

The Bridge Verbaal is enkel beschikbaar voor zakelijk gebruik. Het is daarom niet mogelijk om de test te bestellen als particulier. Omdat de verbale test onderdeel is van de capaciteitentest, kies je de capaciteitentest voor het bestellen van de taaltest. Selecteer op deze pagina de Capaciteitentest en het niveau waarop je de test wilt bestellen. Wil je liever meer informatie over de test en de toepassingen van de test? Dan kun je contact met ons opnemen om erachter te komen welke test het beste bij de bedrijfsdoelstelling aansluit.

Het is mogelijk om The Bridge Ability met de taaltest op drie verschillende manieren af te nemen. Ga voor een losse afname als je sporadisch een taaltest nodig hebt. Voor regelmatige afname bieden wij credits aan waarmee je testen afneemt via een persoonlijk account. Voor zeer regelmatige afname is het mogelijk om een voordelig abonnement af te sluiten. Bij éénmalige afname is de capaciteitentest beschikbaar vanaf €75,-. Met afname via credits krijg je tot 60% korting op deze prijs, afhankelijk van de hoeveelheid testen die worden afgenomen. Het voordelige abonnement geeft tot maar liefst 80% korting. Bovendien krijg je met afname via credits en het voordelige abonnement toegang tot een eigen account.

De online testen zijn beschikbaar in 20 verschillende talen. Hieronder vallen de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Pools, Russisch, Roemeens, Tsjechisch en Litouws. Benieuwd geworden naar hoe onze testen jouw organisatie of bedrijf kunnen helpen met het vergemakkelijken van werving, selectie en ontwikkeling van kandidaten? Bestel direct of probeer ons introductiepakket. Dit pakket bestaat uit twee handige boekjes met uitleg over het gebruik van onze testen, een test naar keuze en een telefonisch consult met een TestGroup-consultant om het rapport door te nemen. Je bestelt ons introductiepakket voor € 145,- op deze pagina.