Big Five persoonlijkheidstest: Consciëntieusheid

The Bridge Personality is al 15 jaar de meest gebruikte Big Five persoonlijkheidstest door organisaties in de Nederlandse en Belgische markt. Deze test, gebaseerd op de Big Five theorie, wordt algemeen beschouwd als de ultieme persoonlijkheidstest voor werving en selectie doeleinden. De theorie onderstreept dat persoonlijkheid is opgebouwd uit vijf primaire eigenschappen, de zogenaamde Big Five, die samen de vijf persoonlijkheidsfactoren vormen.

Je hebt de optie om deze Big Five persoonlijkheidstest per individuele kandidaat aan te bestellen of te kiezen voor een assessment abonnement, waarmee je de testen in eigen beheer kunt afnemen tegen een gereduceerd tarief.

De Big Five persoonlijkheidstest, die wetenschappelijk is samengesteld, meet de vijf fundamentele dimensies van persoonlijkheid: Openheid, Consciëntieusheid, Extraversie, Meegaandheid, en Emotionele Stabiliteit, vaak aangeduid met de Big Five. Het vijf-factor-model, ook bekend als het OCEAN-model, is dankzij zijn wetenschappelijke validiteit een veelgebruikte methode in het selecteren van de juiste kandidaten.

Wat is de Big Five persoonlijkheidstrek: Consciëntieusheid?

Consciëntieusheid is een sleutelpersoonlijkheidstrek van de Big Five persoonlijkheidstest die wijst op een neiging tot verantwoordelijkheid, organisatie, ijver, doelgerichtheid en het naleven van regels. Het omvat kwaliteiten zoals zelfcontrole, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Consciëntieuze individuen blinken uit in zelfregulatie en impulscontrole, wat hun vermogen beïnvloedt om langetermijndoelen te stellen en te bereiken, doordachte beslissingen te nemen en hun verplichtingen serieus te nemen. Deze karaktertrek is cruciaal voor succes in zowel persoonlijke als professionele sferen en is een sterke voorspeller van gezondheid, welzijn en levensduur.

Mensen met een hoge mate van consciëntieusheid zijn proactieve besluitvormers, die niet alleen doelen stellen, maar ook tijdlijnen creëren om deze te bereiken. Ze gedijen in detailgerichte rollen, zoals chirurgen of piloten, en zijn minder geneigd om crimineel gedrag te vertonen. Deze individuen zijn georganiseerd, stipt en betrouwbaar, betalen consequent rekeningen op tijd, houden beloften en onderhouden schema's. Ze geven ook prioriteit aan zelfzorg, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en een gezond dieet, en hebben de neiging om risicovol gedrag zoals roken en overmatig drinken te vermijden.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de Big Five karaktertrek: Consciëntieusheid

De persoonlijkheidstrek consciëntieusheid, variërend van efficiënt/georganiseerd tot gemakkelijk/zorgeloos, wijst op een neiging tot ordelijkheid en betrouwbaarheid, het tonen van zelfdiscipline, streven naar prestatie en het verkiezen van geplande boven spontane acties. Het is meetbaar door uitspraken als "Ik let op details", "Ik ben altijd voorbereid" en "Ik volg een schema" (Costa & McCrae, 1992).

Consciëntieusheid is een cruciaal construct, aangezien het correleert met vitale levensaspecten zoals fysieke gezondheid (Moffitt et al., 2011) en levensduur (Kern & Friedman, 2008), evenals met academische prestaties (Noftle & Robins, 2007), effectiviteit op de werkplek (Dudley, Orvis, Lebiecki & Cortina, 2006) en leiderschapskwaliteiten (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002). Zoals aangegeven door Roberts, Lejuez, Krueger, Richards en Hill (2012), kan de focus op Consciëntieusheid de sleutel zijn tot een lang, gezond, gelukkig en succesvol leven.

Gedefinieerd als een reeks constructen, beschrijft Consciëntieusheid individuele variaties in zelfbeheersing, verantwoordelijkheid voor anderen, hardwerkend zijn, ordelijkheid en het volgen van regels (Roberts et al., 2009). Het wordt vaak gezien als een persoonlijkheidstrek, die persistente en automatische patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen weerspiegelt die individuen van elkaar onderscheiden (Roberts & Jackson, 2008).

Welke facetten van de Big Five persoonlijkheidstest meten Consciëntieusheid?

De Big Five persoonlijkheidstest meet 34 persoonlijkheidsfacetten die zijn gekoppeld aan de Big Five persoonlijkheidstrekken. De facetten die Consciëntieusheid meten zijn:

  • 1. Resultaatgericht - Is doelgericht en behaalt resultaten
  • 2. Detailgericht - Werkt zorgvuldig met een focus op details en feiten
  • 3. Planmatig - Houdt van plannen en structureren van werkgerelateerde taken
  • 4. Bewust van regels - Werkt liever in een organisatie waar veel regels zijn
TestGroup is vertrouwd door meer dan 5.800 organisaties wereldwijd