020 - 262 1630

360 graden feedback voor organisaties

The Bridge 360 is al meer dan 15 jaar het meest gebruikte 360 graden feedbackinstrument door bedrijven en organisaties. The Bridge 360 is volledig op maat aan te passen: logo, competenties, e-mails naar respondenten, rapportages en indelingen van rapporten. Je kunt The Bridge 360 los bestellen (per medewerker) of in eigen beheer inzetten via een eigen account op het Bridge Assessment Platform.

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een methode waarin de prestaties van een werknemer door meerdere personen worden beoordeeld. De beoordelaars zijn vaak collega's en leidinggevenden. Het is ook mogelijk om klanten en leveranciers feedback te laten geven. De feedback wordt gegeven middels een online vragenlijst. Na afloop is direct een 360 feedbackrapport beschikbaar.

Wat is The Bridge 360?

The Bridge 360 is een volledig geautomatiseerd online systeem voor 360 graden feedback. The Bridge 360 vormt een praktisch uitgangspunt voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het verzamelt gestructureerd feedback over de prestaties van zowel managers als medewerkers. Het biedt een concreet inzicht in persoonlijke sterke punten en gebieden voor verbetering. Daarnaast ondersteunt The Bridge 360 ook bij training en opleiding, functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding.

Met The Bridge 360 krijgt een medewerker duidelijke feedback op het functioneren, passend bij de vooraf gekozen competenties. Deze competenties kunnen door de medewerker zelf worden gekozen, of van tevoren zijn bepaald door de organisatie.

The Bridge 360 bestellen: direct aan de slag

 • Je kunt The Bridge 360 (per deelnemer) bestellen op de bestelpagina;
 • Na je bestelling zetten wij The Bridge 360 direct voor je medewerker(s) klaar;
 • Na het invullen is het Bridge 360 rapport direct beschikbaar;
 • Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen;
 • Zoek je 360 feedback in grote afname? The Bridge 360 is zeer makkelijk in eigen beheer af te nemen;
 • Beschikbaar in verschillende talen.

Voorbeeldrapport: The Bridge 360

Je kunt hier een compleet voorbeeldrapport van The Bridge 360 inzien. In dit voorbeeldrapport wordt 360 feedback weergegeven van collega's, manager(s), ondergeschikten, klanten en de deelnemer zelf. Het rapport bevat o.a. scores op de 34 Bridge competenties, een samenvatting en ook algemene feedback op het functioneren van de deelnemer. Uiteraard is het mogelijk om het rapport naar wens aan te passen en andere competenties op te nemen of juist competenties weg te laten.

Voorbeeldpagina uit het Bridge 360 rapport

Kenmerken van The Bridge 360

Het Bridge 360-rapport is uniek, omdat het ook het functioneren van de deelnemer afzet tegen een normgroep. The Bridge 360 is volledig aan te passen aan de competenties van de organisatie en beschikt over de optie om persoonlijke feedback aan deelnemers te geven. 

Je kunt The Bridge 360 per deelnemer (losse afname) bestellen of je kunt kiezen voor het afnemen van 360 graden feedback in eigen beheer.

 • Gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek;
 • Zeer fraaie vormgeving van de rapporten;
 • Makkelijk te koppelen aan Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP's);
 • Voordelige tarieven.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar 360 feedback

The Bridge 360 is ontwikkeld door het research- & developmentteam van TestGroup, in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de Universiteit Utrecht. TestGroup is gespecialiseerd in het voorspellen van werkgedrag met persoonlijkheidsvragenlijsten en intelligentietesten. Wij adviseren wereldwijd organisaties over het toepassen van online assessments. TestGroup publiceert samen met universiteiten wetenschappelijke artikelen over online assessments. 

360 graden feedback: voorbeeldrapport

Het Bridge 360 rapport is uniek omdat het ook het functioneren van de deelnemer afzet tegen een normgroep van 500 andere kandidaten. Het Bridge 360 rapport is volledig aan te passen aan de competenties van de organisatie en beschikt over de optie voor het weergeven van persoonlijke feedback aan deelnemers. Je kunt uiteraard ook voor het standaard rapport kiezen, dit complete 360 feedbackrapport is de ideale basis voor een persoonlijk ontwikkelplan (pop).

Video: zelf 360 feedback inzetten

Wil je in eigen beheer 360 graden feedback afnemen? Met een eigen account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig The Bridge 360 inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Veelgestelde vragen over het inzetten van The Bridge 360

 • Waarom 360 graden feedback inzetten voor beoordeling van personeel?

 • Vaak worden beoordelingen gedaan door leidinggevenden. De afgelopen jaren echter, zijn er steeds meer organisaties die inzien dat leidinggevenden niet altijd een compleet beeld hebben van het functioneren van hun medewerkers. Om hiermee om te gaan wordt ervoor gekozen om meerdere perspectieven te gebruiken als input voor beoordelingen; de zogenaamde 360 graden, of multi‐rater feedback. Een voorbeeld van een 360 graden feedback instrument is de veelgebruikte Bridge 360 van TestGroup.

 • Waar kan 360 graden feedback voor ingezet worden?

 • 1. Ontwikkeling

  Van oudsher is 360 graden feedback in het leven geroepen voor ontwikkelingsdoeleinden. Dit is nog steeds een belangrijke toepassing, omdat feedback van mensen uit de omgeving stimuleert tot ontwikkeling (mits het om constructieve feedback gaat). Uit onderzoek blijkt dat kandidaten zichzelf vaak een hogere beoordeling geven dan de overige beoordelaars. De uitkomsten van zo'n feedback project kunnen dus confronterend zijn. Maar juist door deze confrontatie worden werknemers gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Begrijpelijk is wel, dat het zeer belangrijk is de kandidaten goed te begeleiden en te zorgen voor passende follow‐up activiteiten. Voortbordurend op de toepassing voor ontwikkelingsdoeleinden zijn voor de hand liggende mogelijkheden: Het verzamelen van kwalitatieve input voor functioneringsgesprekken, het ondersteunen van coachingstrajecten, een inventarisatie (en later follow‐up) voor gedrags‐ en cultuurverandering.

  2. Opleiding

  Een opleidingscontext is nog een situatie waarin 360 graden beoordeling behulpzaam kan zijn. Voor aanvang van een opleiding of training kan met 360 graden feedback bepaald worden aan welke scholing een medewerker behoefte heeft. Als deze de opleiding achter de rug heeft, kan gekeken worden welke effecten de training heeft gehad op de medewerker door het verzamelen van de feedback. De resultaten van de feedback voor en na de training worden naast elkaar gelegd en zo kan precies bekeken worden hoe de werknemer is verbeterd op bepaalde punten.


  3. Formele beoordeling

  Het is zeker mogelijk om een 360 tool te gebruiken als input voor formele personeelsbeoordeling, zoals bij beslissingen over salaris en promotie. In dit geval is een goede implementatie extra belangrijk. Aan te raden valt om deze beslissingen niet uitsluitend te nemen op basis van de 360 input. Wordt de 360 feedback gebruikt voor formele personeelsbeoordeling, dan moet rekening gehouden worden met weerstand van de betrokkenen. Goede begeleiding is dus essentieel. Het is een goed idee om binnen een organisatie eerst ervaring op te doen met een 360 instrument in het kader van ontwikkeling.

 • Waar kan op gelet worden bij het kiezen van een 360 graden feedback tool?

 • 1. Zelf te kiezen competenties
  De laatste jaren is in het aanbod van 360 feedback instrumenten een trend te zien naar meer maatwerk. Het is van belang om feedback te geven op competenties die relevant zijn voor de situatie. Deze competenties zullen per organisatie, per functie en per niveau verschillen. Bij de keuze voor een instrument is het goed erop te letten dat het mogelijk is om zelf competenties te selecteren en toe te voegen. In The Bridge 360 is hier rekening mee gehouden en zijn competenties naar wens toe te voegen.
  2. Ruimte voor open feedback
  Verder is het zinvol dat het gekozen instrument, zoals het geval is bij The Bridge 360, de mogelijkheid geeft om naast meerkeuzevragen, additionele feedback te verwerken. Zo krijgen de beoordelaars de mogelijkheid een persoonlijke noot toe te voegen of een toelichting te geven op iets wat zij relevant achten, maar wat niet in de vragenlijst voorkomt.
  3. Focus op gedragscriteria
  Voordat het project gestart wordt, wordt er gekeken naar de aspecten waarop beoordeeld gaat worden. Criteria die georiënteerd zijn op gedrag zorgen over het algemeen voor een verhoogde betrouwbaarheid van de beoordeling. Gedrag is door beoordelaars daadwerkelijk waarneembaar. Iets wat bij bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken lastiger is. De gekozen criteria zijn idealiter te
  beïnvloeden of te ontwikkelen door de kandidaat. Beoordeeld worden op iets waar de kandidaat zelf geen invloed op heeft, is niet zinvol voor zijn ontwikkeling. Over het algemeen blijken gedragscompetenties beter ontwikkelbaar dan persoonlijkheidskenmerken. Ook voor formele personeelsbeoordeling is het aan te raden criteria te kiezen waar de kandidaat zelf invloed op heeft, om weerstand tegen de beoordeling te voorkomen.
  4. Beperkte focus op resultaten van werkgedrag
  Regelmatig wordt gekozen voor een beoordeling op resultaten van werkgedrag en niet op het observeerbare gedrag zelf. Een nadeel hiervan is dat de resultaten vaak door meerdere factoren beïnvloed worden (denk bijvoorbeeld aan de huidige economie). Een ander punt is dat deze manier van beoordelen het kortetermijndenken stimuleert. Een werknemer probeert bijvoorbeeld deze maand zoveel mogelijk producten te verkopen, maar denkt niet goed na over een langetermijnoplossing. Dat terwijl langetermijndenken uiteindelijk vaak meer oplevert. Voor formele beoordelingen wordt (vooral in de meer commerciële functies) vaak gekozen voor een combinatie van gedragscompetenties en resultaten van werkgedrag.

 • Hoe kan een 360 graden traject goed voorbereid worden?

 • 1. Aandacht voor communicatie
  Naast het in kaart brengen van de beoordelingscriteria, is het van groot belang aandacht te schenken aan de communicatie over het 360 feedback project. Duidelijke communicatie voorkomt weerstand, onrust en vragen en laat daardoor het proces soepeler verlopen. Zo moet het doel van het traject duidelijk gemaakt worden. Gaat het om een ontwikkeltraject? Input voor functioneringsgesprekken? Een formele beoordeling? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de kandidaten? Er kan verteld worden hoe het project in zijn werk gaat en welke voordelen eraan kleven voor de deelnemers.
  2. Vertrouwelijkheid benadrukken
  Het krijgen van een beoordeling kan voor werknemers een spannende aangelegenheid zijn. Het is dan ook goed om zorgvuldig met de resultaten van het feedback project om te gaan. Door open te zijn over het project kan onrust bij de deelnemers weggenomen worden. Er kan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan de vertrouwelijkheid van de resultaten. Van tevoren
  wordt bedacht wie de resultaten te zien krijgen en wordt vervolgens duidelijk naar de kandidaten gecommuniceerd.
  4. Anonimiteit beoordelaars
  Een organisatie kan zelf een afweging maken over de anonimiteit van de beoordelaars. Er valt wat voor te zeggen de beoordelaars anoniem hun feedback te laten geven. Op die manier voelen de feedbackgevers zich vrij om eerlijk hun observaties te geven zonder belemmerd te worden door mogelijk sociaal wenselijk gedrag. Indien hiervoor gekozen wordt, moet er voor gezorgd worden dat er per groep beoordelaars voldoende personen benaderd worden (tussen de 3 tot 5). Aan de andere kant zitten er ook voordelen aan het benoemen van de betrokken beoordelaars aan de kandidaat. Er zijn minder beoordelaars nodig (wat vooral voor kleinere organisaties van belang is) en het stimuleert openheid binnen de organisatie. Het komt het lerend vermogen van de organisatie als geheel ten goede wanneer de feedback niet anoniem gegeven wordt. Bovendien weet de kandidaat bij wie hij terecht kan voor eventuele verduidelijking van de beoordeling. In The Bridge 360 kan de organisatie zelf de keus maken of beoordelaars wel of niet anoniem blijven.
  5. Trainen beoordelaars
  Iets wat veel te weinig wordt gedaan, is het vooraf trainen van de beoordelaars in het geven van feedback. Aandachtspunten in de training zijn bijvoorbeeld de observatie van het gedrag en het formuleren van constructieve feedback. De betrouwbaarheid van de feedback neemt duidelijk toe wanneer de beoordelaars van tevoren getraind zijn.
  6. Selectie beoordelaars
  Een laatste punt in de voorbereiding is de selectie van de beoordelaars. Wie kan dit het best bepalen? Vaak is het zo dat kandidaten zelf het beste zicht hebben op wie hun gedrag het best kan observeren. Het is dan ook aan te raden om de kandidaten zelf op zijn minst te betrekken in de keuze voor de te benaderen feedbackgevers. Vooral interessant is de mogelijkheid om ook klanten een beoordeling te laten invullen, zoals dat kan met The Bridge 360. Samen met de feedback van de manager(s) en collega’s.

 • Wat kost The Bridge 360?

 • Het inzetten van 360 feedback met The Bridge 360 is al mogelijk vanaf 15 euro per deelnemer. Het beste kun je hiervoor een abonnement nemen op het Bridge Assessment Platform. Je kunt dan onbeperkt de 360 tool afnemen. Het is ook mogelijk om per kandidaat The Bridge 360 te bestellen, wij zetten dan alles voor je klaar. Je kunt een overzicht van de prijzen vinden op de prijzenpagina. 

 • Voor wie is dit 360 graden instrument geschikt?

 • The Bridge 360 is alleen beschikbaar voor bedrijven, organisaties en overheden. Particulieren kunnen deze tool niet bestellen.

Tests en online assessments bestellen

 • Je kunt hier een test of online assessment aanvragen voor je kandidaat of medewerker.
 • Wij zetten de test of online assessment binnen 30 minuten klaar.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.
 • Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen.
 • Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Bestellen

Producten bestellen doe je snel en simpel. Selecteer hieronder de gewenste producten en aantallen. Vul daarna je gegevens in. Controleer je aanvraag en stuur hem in. De betaling gaat eenvoudig en achteraf per factuur.

1

Selecteer je producten

Online HR tests (losse afname)

Aantal
€135
€135
€119
€119
€165
€135
€119
€119
€595
€55

Online assessments of eigen account

Aantal
€340
€310

Online werkgeluk tests

Aantal
€89
€89

In-company trainingen

€2495
€2495
€2495
€1895
€995

Boeken

Aantal
€189
€189
€189
2

Jouw gegevens

3

Controle & verzenden

De door jou gekozen producten

 • Geen producten gekozen

We gaan direct voor je aan de slag.

In 4 stappen: je kandidaat of medewerker vandaag getest

 • Bestel een test of online assessment via de bestelpagina.
 • Je kandidaat of medewerker kan binnen 30 minuten aan de slag.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.

Indien gewenst kun je na afloop met een TestGroup-consultant telefonisch door het rapport gaan. Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen. Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants