020 - 262 1630

Logisch denken test

maandag 15 november 2021

Bij een logisch redeneren test meten we het vermogen van een kandidaat om tot een logische conclusie te komen. Testen van kandidaten wordt steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven besluiten daarom om de analytische test onderdeel te maken van hun werving- en selectieproces.

Het testen van het logisch denkvermogen

Het vermogen van kandidaten om logisch na te denken kan worden getest met The Bridge Abstract. Dat is een analytische test gebouwd op een solide wetenschappelijke basis en speciaal ontwikkeld voor gebruik in zakelijke context.

Logisch denken test bestellen

  • Alleen beschikbaar voor werkgevers;
  • Je kunt hier voor je kandidaat of medewerker een logisch denken test bestellen;
  • Kies 'capaciteitentest' op de bestelpagina;
  • Selecteer het juiste niveau (mbo, hbo of wo);
  • Tarieven v.a. € 80,-;
  • Veel testen nodig? Neem dan een voordelig abonnement;
  • Wij zetten de test direct voor je kandidaat klaar;
  • Je ontvangt het rapport direct na afloop;
  • Een TestGroup-consultant helpt je bij de interpretatie van het rapport.

Logisch redeneren testen

Deze capaciteitentest maakt steeds vaker een deel uit van selectieprocedures voor functies waarin het trekken van juiste conclusies of oordeelsvorming belangrijk is. Daarbij kan worden gedacht aan belangrijke managementposities, maar ook bijvoorbeeld de functie van beleidsmedewerker, een jurist of die van journalist.

Assessment logisch redeneren

The Bridge Ability suite capaciteitentest is een van de meest uitgebreide online assessments. Dit type test bestaat uit drie onderdelen; The Bridge Verbaal, The Bridge Numeriek en The Bridge Abstract. Naast het testen van de vaardigheden van de kandidaat op het vlak van numeriek redeneren en verbaal redeneren, maakt dus ook het trekken van logische conclusies onderdeel uit van dit assessment.

logisch denken test

Logisch redeneren als graadmeter voor intelligentie

Door het inzetten van The Bridge Abstract kan worden voorspeld wat het maximale prestatieniveau van een kandidaat zal zijn. Bovendien kan met de test een indicatie van de intelligentie (IQ) van de kandidaat worden gegeven.

Het online assessment is beschikbaar voor verschillende niveaus. Dit assessment om de capaciteit tot logisch redeneren te meten is hierdoor uitstekend in te zetten als tool voor werving en selectie van kandidaten voor functies op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau.

Kandidaten testen op logisch redeneren

De resultaten van de analytische test geven een goede indicatie van iemands functioneren in een bepaalde functie. Dat is belangrijk om de beste kandidaat voor een bepaalde functie te kunnen selecteren of juist om te kunnen voorspellen of jouw werknemer een bepaalde opleiding aan zou kunnen

Wat is ‘logisch redeneren’ eigenlijk?

Wat achtergrondinformatie over logisch redeneren is misschien op zijn plaats. Het logisch redeneervermogen is, anders dan je mogelijk zou denken, geen eigenschap die is aangeboren. Logisch denken is een vaardigheid. Het is een eigenschap die zowel te leren is, maar ook verder te trainen is.

Logisch denken en redeneren betekent dat er wordt gefocust op een specifieke taak door stapsgewijs door het hele denkproces rond die taak te gaan. Dat klinkt abstract, maar in een notendop komt het erop neer dat een situatie wordt geanalyseerd, patronen worden ontdekt en dat uiteindelijk tot een verstandige conclusie wordt gekomen.

Testen van probleemoplossend vermogen

Het testen van het vermogen om logisch te denken geeft dus inzicht in de mate waarin een de testkandidaat in staat is om op een efficiënte (als in snel en gemakkelijk) manier een probleem op te lossen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van complexe visuele informatie.

Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat logisch denken de basis is van alle assessments. Het is namelijk nodig bij verbaal logisch redeneren, numeriek redeneren, maar ook abstract redeneren.

Belangrijk om te weten is dat het abstract redeneringsvermogen, ook wel inductief redeneren genoemd, dus een onderdeel is van het containerbegrip 'logisch redeneren' en zodoende niet hetzelfde is als logisch redeneren.

abstract redeneren test

Verbaal en numeriek logisch denken

Bij The Bridge Ability Suite capaciteitentest krijgt de kandidaat een vragenlijst met numerieke informatie in de vorm van figuren, tabellen, cijferreeksen of analogieën voor zich. Om goed te scoren op het onderdeel numeriek redeneren zullen zoveel mogelijk opgaven juist moeten worden beantwoord en dat onder lichte tijdsdruk.

Bij de test verbaal redeneren zal de kandidaat worden geconfronteerd met verbale informatie in de vorm van een tekst, eventueel in combinatie met bijvoorbeeld grafieken. De kandidaat krijgt de taak om onder tijdsdruk conclusies te verbinden aan de tekst. Er wordt zo bij het online assessment een beroep gedaan op het abstract redeneervermogen op het gebied van taal.

Abstract redeneren

Dit type test staat ook bekend als inductief redeneren. Bij deze test krijgt de kandidaat informatie gepresenteerd in de vorm van een reeks abstracte symbolen en diagrammen. Die informatie is nodig om de vraag op te lossen en zo het juiste antwoord te kunnen geven. Het draait daarbij allemaal om het ontdekken van een patroon en logica in een reeks.

De test inductief redeneren wordt uitgevoerd onder lichte tijdsdruk. Voor het beantwoorden van 25 vragen krijgt de kandidaat 17 minuten de tijd. Vanzelfsprekend wordt de test voorafgegaan door uitgebreide uitleg.

Het kan voorkomen dat het juiste antwoord er volgens de kandidaat niet tussen staat. In dat geval kan worden doorgegaan naar de volgende figuur.

Heeft het oefenen van logisch redeneren nut?

Goed logisch kunnen redeneren is geen aangeboren talent. Het is te leren en we kunnen er ook beter in worden. Een kandidaat die nu wat minder scoort op een logisch redeneren test kan dus, door logisch redeneren te oefenen bij een volgende assessments een hogere score behalen. De kandidaat heeft er dus baat bij om te zorgen voor een goede voorbereiding.

Voorbereiden op de echte tests

Een kandidaat kan zich voorbereiden op het echte assessment door te werken met abstracte gegevens waarbij het nodig is om logisch te denken. Er is op internet uitgebreide uitleg te vinden over de voorbereiding op tests waarbij logisch redeneren centraal staat.

Logisch denken is te leren

Als voorbereiding op de echte tests kan men bijvoorbeeld logische puzzels oplossen. Ook kunnen er vraagstukken worden opgelost waarvoor analytisch, logisch denken of ruimtelijk inzicht nodig is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de systemen waarin een duidelijk patroon te vinden is, zoals binnen de IT, biologie of scheikunde. Onder tijdsdruk oefenen heeft daarbij de voorkeur. Goede voorbereiding zorgt ervoor dat de kandidaat ongeveer weet wat deze kan verwachten.

Testen van logisch redeneren is belangrijk

Het goed kunnen maken van een analytische test waarin abstract, numeriek en verbaal redeneren centraal staat is een belangrijke voorspeller van het vermogen van een kandidaat om de relaties tussen oorzaak en gevolg te begrijpen. Een kandidaat die uitblinkt in de test, zal die vaardigheden ook kunnen toepassen op de werkvloer in de vorm van het oplossen van problemen, onderhandelen en het kunnen inschatten van oorzaak en gevolg.

Assessment zorgt voor duidelijkheid

Het assessment is in de huidige tijd belangrijker dan ooit. Het vinden van personeel is voor veel bedrijven en organisaties moeilijk. Wanneer een analytische test wordt ingezet zorgt dat voor duidelijkheid.

Neem betere hr-beslissingen

Hr-managers en recruiters die gebruik maken van tests om logisch denken inzichtelijk te maken kunnen betere beslissingen nemen over het aannemen van nieuwe werknemers, omdat ze de prestaties van kandidaten vooraf beter kunnen inschatten.

Talent werven, maar ook behouden

Toptalenten kunnen worden geselecteerd of worden behouden en doorstromen naar functies binnen jouw organisatie waar ze de beste prestatie kunnen leveren. Dat zorgt voor productiviteit, maar helpt ook om een hoog verloop te voorkomen.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Voor ons bieden de uitkomsten van The Bridge Personality niet alleen inzichten bij het werven. Ze vormen ook een leidraad voor de lange termijn, zowel voor de leidinggevende als voor de ontwikkeling van de medewerker zelf”

Anne Huijgen

Young Group

Tips & Advies

> Ga naar overzicht