020 - 262 1630

Ken jij jouw persoonlijke drijfveren?

woensdag 05 juni 2024

Voor een succesvolle carrière zijn een aantal pijlers onmiskenbaar belangrijk. Het is bijvoorbeeld gunstig om goede connecties te hebben en sociaal te zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt keer op keer hoe waardevol netwerken eigenlijk zijn in de loop van een carrière. Maar een gedegen vooropleiding en werkervaring zijn ook zeker niet te onderschatten. Met een flinke dosis ambitie erbij vormen deze factoren al een behoorlijke formule voor succes in de loopbaan. Maar laten we het belang van drijfveren ook zeker niet onderschatten. Drijfveren geven inzicht in wat jij belangrijk vindt in jouw baan en aan jouw werkgever. Deze loopbaanankers kunnen een grote rol spelen in jouw werkprestaties, werkplezier en carrièreverloop. Maar ken jij jouw persoonlijke drijfveren wel?

Wat zijn drijfveren?

Je hebt de term drijfveren nu een aantal keren voorbij horen komen, maar wat zijn drijfveren nu eigenlijk? De term ‘drijfveren’ zegt het eigenlijk al: het is iets wat iemand drijft of beweegt om een bepaalde actie uit te voeren of een bepaalde keuze te maken. Drijfveren zeggen dus alles over iemands persoonlijke keuzes, waarden, motivatie, ambities en voorkeuren. En dat is direct waarom ze zo veelzeggend zijn wanneer het aankomt op de persoonlijke carrière. Je kunt jouw drijfveren meten met een drijfverentest.

Uiteraard zijn drijfveren niet het enige dat van belang is in de ontwikkeling van je loopbaan. Zo letten werkgevers ook op capaciteiten. Deze worden meestal gemeten met een rekentest, een taaltest of een logisch denken test. Om een algemeen beeld te krijgen van de loopbaanpotentie van iemand, wordt vaak een loopbaanscan ingezet.

Drijfveren kunnen onderling enorm variëren en zijn het resultaat van een combinatie van factoren. Door opvoeding, inspirerende voorbeelden, opleiding, persoonlijke interesses en aangeboren talenten kunnen drijfveren zich ontwikkelen. Omdat deze loopbaanankers van persoon tot persoon verschillen, ontwikkelen drijfveren zich ook anders in iedereen. Er zijn een aantal verschillende drijfveren te onderscheiden die allemaal een relatie kunnen hebben tot het verloop van de loopbaan.

Work-Life Balance

De drijfveer Work-Life Balance geeft aan dat de persoon het belangrijk vindt dat er een goede balans is tussen het privéleven en het arbeidsleven.

Creativiteit & Ondernemerschap

De drijfveer Creativiteit & Ondernemerschap zegt veel over de wil om zelf iets te creëren en iets in de markt te zetten.

Uitdaging

De drijfveer Uitdaging geeft aan dat de persoon in kwestie graag uitdagingen aangaat en een drang tot winnen heeft.

Management

Met Management als drijfveer ben je resultaatgericht. De persoon in kwestie wil graag leidinggeven en is ambitieus te noemen.

Onafhankelijkheid

De drijfveer Onafhankelijkheid geeft aan dat er graag zelfstandig wordt gewerkt en dat er veel waarde wordt gehecht aan op de eigen manier en op eigen voorwaarden kunnen werken.

Veiligheid & Stabiliteit

De drijfveer Veiligheid & Stabiliteit geeft aan dat de persoon in kwestie veel waarde hecht aan duidelijkheid en zekerheid. Men wil graag duidelijke arbeidsvoorwaarden en een vaste baan is heel belangrijk.

Dienstverlening

Als Dienstverlening een belangrijke drijfveer is, wil de persoon in kwestie graag iets doen om de wereld te verbeteren. Het is belangrijk om iets te doen waar anderen iets aan hebben.

Technisch-Functioneel

De drijfveer Technisch-Functioneel houdt in dat er veel waarde wordt gehecht aan de inhoudelijke kant van de baan. Het gevoel van eigenwaarde hangt hier dan ook nauw mee samen.

Het belang van drijfveren voor de loopbaan

Als kind ontwikkel je specifieke interesses die je nieuwsgierig maken en waar je graag mee bezig bent. Als je geluk hebt, leer je naarmate je ouder wordt meer over dit onderwerp of meer over deze vaardigheid. Misschien was je wel heel goed in voetbal, heel creatief of misschien had je verregaande interesse in computers. Daarnaast leerde je op school de basis van taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde en biologie. Hiermee is een fundering gelegd voor jouw vroege loopbaan. Deze interesses, gecombineerd met de kennis die je hebt opgedaan, zijn bepalend geweest voor welke studie je hebt gekozen en waar je jouw loopbaan bent begonnen.

Maar interesses en kennis zijn lang niet het enige waar een goede carrière op stoelt. Eerdergenoemde drijfveren spelen ook een grote rol bij de tevredenheid, vervulling en ontwikkeling als werknemer. Deze drijfveren geven al duidelijk aan dat het begrip ‘succes’ een heel andere betekenis heeft van mens tot mens, afhankelijk van de persoonlijke waarden en drijfveren. Succes heeft maar weinig te maken met aanzien en geld en des te meer met de vervulling van de persoonlijke drijfveren. Deze drijfveren of 'talenten' zijn ook goed te meten met een talentscan. Het is daarom minstens zo belangrijk om, naast specifieke kennis en vaardigheden, ook aandacht te besteden aan de drijfveren om de loopbaantevredenheid te vergroten en de potentie van werknemers maximaal te benutten.

Een professionele drijfverentest

Wil jij ontdekken wat jouw persoonlijke drijfveren zijn die jouw loopbaan beïnvloeden en sturen? Dan kun je een professionele drijfverentest doen om jouw drijfveren te ontdekken. Een professionele drijfverentest is echter niet alleen interessant voor werknemers. Ook werkgevers zijn erg gebaat bij inzicht in de carrièreankers van hun (potentiële) werknemers. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om iedereen zich op hun eigen manier te laten ontplooien binnen de organisatie. Bovendien geven de testresultaten inzicht in wat werknemers nu werkelijk waarderen binnen een organisatie. Zo kan de organisatie effectief werken aan personeelstevredenheid en het creëren van een prettige werkomgeving.

The Bridge Career

The Bridge Career is de meest uitgebreide drijfverentest die er is. Het onderscheidt zich van een competentietest omdat het niet zozeer de focus legt op de competenties en de persoonlijkheid van de werknemer, maar juist op de persoonlijke waarden en drijfveren. Het assessment bestaat uit maar liefst 312 vragen die de kandidaat moet beantwoorden. Er wordt zo inzicht verschaft in de voorkeuren wat betreft werksituatie, interesses, mogelijke banen en loopbaanankers. The Bridge Career is ontwikkeld door TestGroup, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, en is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

De test combineert het RIASEC-model met de 8 loopbaanankers om inzicht te verschaffen. De antwoorden van het assessment worden in het rapport van The Bridge Career gescoord op eerdergenoemde factoren Work-Life Balance, Creativiteit & Ondernemerschap, Uitdaging, Management, Onafhankelijkheid, Veiligheid & Stabiliteit, Dienstverlening en Technisch-Functioneel. Bovendien worden de antwoorden gescoord op de RIASEC-werkvoorkeuren. Dit is een overzicht van 6 voorkeuren voor werksituaties: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising en Conventional.

De resultaten van de test en de scores op bovenstaande waardes geven je beter inzicht in wat jouw carrièrewaarden zijn en hoe je jouw carrière kunt inrichten om hier optimaal gebruik van te maken. Bovendien worden de scores direct gekoppeld aan specifieke opleidingen en vakgebieden om de loopbaan richting te kunnen geven en te koppelen aan de persoonlijke waarden en drijfveren. Dit maakt The Bridge Career ontzettend waardevol voor het verdere verloop van de loopbaan en de persoonlijke werktevredenheid.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik?’ Omdat The Bridge Personality antwoord geeft op dit soort vragen, kunnen wij bij Aeres Agree sneller de juiste match maken.”

Silvie van Aanholt, senior consultant

Ervaring van Aeres Agree met The Bridge Personality