020 - 262 1630

Sneller personeel selecteren met een korte persoonlijkheidstest

vrijdag 17 september 2021

Een korte persoonlijkheidstest  (The Bridge Personality Quickscan) is één van de belangrijkste tools voor HR-professionals en recruiters. Het is een nuttig instrument dat het sollicitatieproces efficiënter en vooral effectiever maakt.

Persoonlijkheid als voorspeller van succes

Onze persoonlijkheid bestaat uit een combinatie van eigenschappen, gedragspatronen en ervaringen die deels aangeboren en deels aangeleerd zijn en die samen voor een groot gedeelte ons gedrag bepalen. Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van in hoeverre iemand succesvol een bepaalde rol op zich kan nemen, of beter nog, kan excelleren in een functie.

Het vinden en behouden van talent dat uitblinkt is één van de grootste uitdagingen waar organisaties voor staan. Een korte persoonlijkheidstest of assessment geeft HR-professionals en recruiters handvaten die kunnen helpen bij het sollicitatieproces.

De korte persoonlijkheidstest in sollicitatieprocedures

Om de ideale werknemer te vinden, wordt tijdens sollicitatieprocedures een mix van subjectieve en objectieve selectiecriteria gebruikt. Het CV van de kandidaat is een eerste mogelijkheid om op basis van objectief meetbare criteria (Heeft iemand de juiste opleiding afgerond? Beschikt iemand over rijbewijs B?) een voorselectie te maken en diegene wel of niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Tijdens dat sollicitatiegesprek komen naast objectieve criteria ook subjectieve criteria of zogenaamde soft skills aan bod. Dit zijn functie-eisen die niet direct goed meetbaar of controleerbaar zijn en die vooral te maken hebben met persoonlijke en sociale vaardigheden. Soft skills geven een goed beeld van het gedrag en zijn indicatief voor of iemand goed past bij een organisatie.

Voorbeelden van zulke vaardigheden zijn:

  • Samenwerking
  • Zorgvuldigheid
  • Leiderschap
  • Creativiteit
  • Analytisch vermogen
  • Communicatieve vaardigheden

Hoewel een gesprek met een kandidaat al een duidelijk beeld oplevert, lopen organisaties die alleen vertrouwen op gesprekken het risico dat ze talenten mislopen terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Omdat tijdens een sollicitatiegesprek niet altijd alle informatie naar boven komt kan, om de kans op een goede match tussen organisatie en kandidaat te vergroten, een korte persoonlijkheidstest of assessment worden ingezet als aanvullend hulpmiddel. De resultaten van een persoonlijkheidstest in combinatie met de sollicitatiegesprekken geven een compleet beeld van de kandidaat en is een goede basis om een beslissing te nemen over het voortzetten van de sollicitatieprocedure.

Wat is de korte persoonlijkheidstest?

Een korte persoonlijkheidstest zoals The Bridge Personality Quickscan is een verkorte versie van The Bridge Personality Test. Net als The Bridge Personality Test is deze test gebaseerd op 'The Big Five': Vijf algemene dimensies waarbinnen de belangrijkste menselijke karaktereigenschappen kunnen worden ingedeeld. Dit is één van de meest onderzochte persoonlijkheidsmodellen en binnen de wetenschap algemeen geaccepteerd als betrouwbaar model voor het in kaart brengen van persoonlijkheid.

De korte persoonlijkheidstest bestaat uit 72 vragen met daarin voorbeelden van werksituaties waarop kandidaten zichzelf moeten beoordelen. Alle vragen beantwoorden duurt gemiddeld 12 minuten en daarom is een korte persoonlijkheidstest ideaal om tijdens sollicitatiegesprekken in te zetten: In korte tijd geeft de test een betrouwbaar beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik?’ Omdat The Bridge Personality antwoord geeft op dit soort vragen, kunnen wij bij Aeres Agree sneller de juiste match maken.”

Silvie van Aanholt, senior consultant

Aeres Agree