020 - 262 1630

Een Big Five personality test in het Nederlands

woensdag 05 juni 2024

Voor optimale prestaties van jouw werknemers is het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf op de juiste plek zit en werkzaamheden doet waar hij of zij echt in uitblinkt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: er zijn veel factoren van invloed op de selectie van kandidaten voor een functie en lang niet iedereen krijgt de rol toegewezen die echt past bij zijn of haar kwaliteiten. Door gebruik te maken van assessments tijdens het sollicitatieproces en bij personeelsleden kun je echter de unieke competenties en karaktertrekken van (potentiële) medewerkers in kaart brengen en optimaal gebruikmaken van ieders kwaliteiten. Eén voorbeeld van zo’n test die absoluut uitkomst biedt, is de Big Five personality test in het Nederlands.

De Big Five persoonlijkheidstest

Talloze psychologen en onderzoekers hebben door de jaren heen pogingen gedaan om de persoonlijkheid van mensen in kaart te brengen. Van de vier temperamenten van de oude Grieken en de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud tot het persoonlijkheidsmodel van Eysenck: er zijn veel methoden aangedragen om de persoonlijkheidskenmerken van mensen in kaart te brengen.

Verreweg de meest succesvolle, en tot op heden meest gebruikte, theorie over de persoonlijkheid van mensen is de Big Five persoonlijkheidstheorie. Deze theorie borduurt voort op de theorie van Eysenck en is opgesteld door Robert McCrae en Paul Costa. Zij maakten gebruik van de bekende persoonlijkheidskenmerken en groepeerden deze in vijf dimensies. Dit staat ook wel bekend als de OCEAN persoonlijkheidstest. Deze theorie ligt ten grondslag aan heel veel persoonlijkheidstesten die tegenwoordig worden gebruikt.

De Big Five, zoals deze vijf dimensies ook wel worden genoemd, omschrijft vijf clusters van eigenschappen waarop mensen kunnen scoren van laag naar hoog. In het model worden persoonlijkheidskenmerken dus gescoord op een continuüm. Mensen worden aan de hand van dit model ingedeeld op de volgende vijf clusters:

 • Emotionele stabiliteit; neuroticisme versus stabiliteit
 • Extraversie; extraversie versus introversie
 • Openheid voor ervaringen; openheid voor ervaringen versus geslotenheid
 • Ordelijkheid; zorgvuldigheid versus laksheid
 • Meegaandheid; vriendelijkheid versus antagonisme

De Big Five testen

De Big Five personality test wordt sinds de introductie op allerlei manieren en in diverse sectoren gebruikt. Vanwege de brede toepasbaarheid en de relevantie van persoonlijkheidstrekken voor het functioneren in diverse facetten van de maatschappij is de test breed inzetbaar. Psychologen gebruiken de test om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van hun cliënt, maar op de werkvloer wordt de test gebruikt om de unieke kwaliteiten en het functioneren van personeelsleden in kaart te kunnen brengen.

De voordelen van een persoonlijkheidstest zijn dat je eenvoudig inzicht krijgt in de eigenschappen van een persoon zonder gebruik te maken van zelfrapportage of rapportage door anderen. Hierdoor zijn de resultaten minder gekleurd en betrouwbaarder. Bovendien is de persoonlijkheid van iemand een goede indicator van zijn of haar prestaties, omgang en inzet op de werkvloer. Iemands persoonlijkheid is een relatief vast gegeven en is niet zo veranderlijk als gedrevenheid, enthousiasme of interesse.

De Big Five persoonlijkheidskenmerken op de werkvloer

Op een willekeurige werkvloer zijn diverse typen werknemers te onderscheiden. Het gedrag, de inzet, de onderlinge verhoudingen en de prestaties zijn grotendeels afhankelijk van de persoonlijkheid van elk van deze werknemers. Maar wat zeggen de persoonlijkheidskenmerken van de Big Five eigenlijk over personeelsleden?

Emotionele stabiliteit

Het cluster ‘Emotionele stabiliteit’ meet de aanleg van iemand voor emotionele instabiliteit en stress. Emotioneel stabiele werknemers kunnen over het algemeen goed omgaan met stress en spanning op de werkvloer, kritiek en feedback. Werknemers die hoog scoren op neuroticisme zijn echter minder bestand tegen stress, ervaren feedback erg persoonlijk en hebben minder zelfvertrouwen.

Extraversie

Het cluster ‘Extraversie’ is erg bekend onder mensen en meet of iemand meer extravert of meer introvert is. Extraverte mensen zijn makkelijk in de omgang met anderen, zoeken graag contact, nemen vaak een leidinggevende rol op zich en hebben doorgaans een breed netwerk. Introverte mensen treden minder snel op de voorgrond en werken liever niet in grote groepen.

Openheid voor ervaringen

Het cluster ‘Openheid voor ervaringen’ meet hoezeer mensen openstaan voor nieuwe dingen. Werknemers die hier hoog op scoren hebben doorgaans een brede interesse, zijn nieuwsgierig en staan open voor persoonlijke ontwikkeling. Werknemers die laag scoren zijn vaak praktischer van aard en vinden het spannend om af te wijken van hun gewoontes.

Ordelijkheid

Het cluster ‘Ordelijkheid’ meet hoezeer mensen georganiseerd en betrouwbaar zijn. Ordelijke werknemers, ook wel consciëntieuze mensen genoemd, maken zorgvuldig plannen, zijn georganiseerd en verantwoordelijk. De tegenpool is een lakse werknemer. Hij of zij is minder goed in staat ordelijk te zijn en heeft minder plichtsbesef.

Meegaandheid

Het cluster ‘Meegaandheid’ toetst mensen op altruïsme, oftewel hun aanleg voor behulpzaamheid en betrouwbaarheid. Werknemers die hier hoog scoren zijn vriendelijk in de omgang, medelevend en behulpzaam. Ze staan open voor samenwerkingen en vermijden conflicten liever. Werknemers die hier laag scoren, vinden het soms lastig om empathie te tonen voor anderen. Ze zijn eigenzinniger, behoedzamer en schromen conflicten niet.

Een Big Five personality test in het Nederlands

Wil jij gebruikmaken van een Big Five personality test voor het toetsen van jouw medewerkers of nieuwe kandidaten? Dan kan dat eenvoudig met de Big Five persoonlijkheidstest van The Bridge, ook wel bekend als The Bridge Personality. Deze professionele persoonlijkheidstest van TestGroup is eenvoudig af te nemen, geeft snel resultaat en is bovendien in diverse talen beschikbaar, waaronder het Nederlands.

The Bridge Personality is een zogeheten ‘slimme’ test. De kandidaat die de test invult krijgt altijd de meest relevante vragen voor een optimale beoordeling. De slimme algoritmes van The Bridge passen de test aan op de kandidaat. Hierdoor wordt er ook rekening gehouden met de mogelijkheid van zogenaamde sociaal wenselijke antwoorden. Hier wordt op gecorrigeerd en dit antwoordgedrag wordt inzichtelijk gemaakt met Normatief-Ipsatief split technology.

The Bridge Personality kan na bestelling al na 30 minuten worden afgenomen. Resultaten zijn direct na het invullen al bekend, in de vorm van een Big Five rapport. De persoonlijkheid van kandidaten wordt gescoord op maar liefst 34 verschillende competenties. Zo heb jij een compleet overzicht van de persoonlijkheidskenmerken van jouw kandidaten of werknemers en haal je het meeste uit ieders competenties.

Bestel hier de Nederlandse Big Five personality test 

 • De Nederlandse Big Five personality test is exclusief beschikbaar voor bedrijven, organisaties en overheden.
 • Via de bestelpagina voor online assessments kun je de test bestellen voor je medewerkers of kandidaten.
 • Wij maken de Nederlandse Big Five personality test binnen 30 minuten beschikbaar voor de deelnemer.
 • Het rapport is direct beschikbaar na het invullen van de test en de tarieven beginnen vanaf €45 per afname.
 • Indien gewenst kun je na afloop van de test telefonisch met een TestGroup-consultant het rapport bespreken.
 • Voor bedrijven, organisaties en overheden die grote aantallen Big Five persoonlijkheidstesten willen afnemen, bieden wij een eigen account op TestGroup's Easy Select.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Sinds we naast kennis en vaardigheden ook op persoonlijkheid testen, namelijk met The Bridge Personality, zijn er aanzienlijk minder ‘ongelukkige huwelijken'.”

Marja Kramer, recruiter

Beoordeling van The Bridge Personality door GP Groot