Online assessments met machine learning (AI)

woensdag 05 juni 2024

TestGroup heeft drie online assessment tools ontwikkeld die gebruik maken van machine learning en AI (kunstmatige intelligentie). Deze online assessment tools kunnen met behulp van machine learning (AI), op basis van data (data analytics of talent analytics), succes op de werkplek beter voorspellen.

Online assessment tools: werksucces voorspellen met data analytics en machine learning (AI)

De afgelopen jaren zijn organisaties steeds meer ‘data driven’ geworden. Beslissingen worden minder op basis van intuïtie genomen en meer op basis van objectieve data. Ook binnen de wereld van (online) assessments is deze ontwikkeling steeds meer zichtbaar. Data uit (online) assessments, persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, loopbaantesten en 360 graden feedback geven inzicht in medewerkers, teams, maar ook de organisatiecultuur. Data-analytics of talent-analytics tools maken het zo mogelijk om trends te ontdekken en verbeteringen door te voeren. Dit vormt weer de basis voor voorspellingen over wat er in de toekomst zal gebeuren: het voorspellen van werksucces.

Vanuit TestGroup zijn we steeds meer bezig met het koppelen van assessmentdata aan werkgedrag (prestatie) metingen. Op basis van onze (nieuwe) 'data driven' assessment tools, kunnen wij voorspellingen doen over de prestaties (werksucces) van nieuwe en bestaande medewerkers.

De online assessment tools van TestGroup kunnen met behulp van machine learning (AI), op basis van data (data analytics of talent analytics), succes op de werkplek beter voorspellen.

Online assessment: sales succes voorspellen met data analytics en machine learning

In de ruim 13 jaar dat TestGroup bestaat is een (uiteraard) anonieme database opgebouwd met data van duizenden verkopers en sales medewerkers. Deze geanonimiseerde data zijn vervolgens gekoppeld aan gegevens over bijvoorbeeld functie, leeftijd, branche, opleiding en werkervaring. Koppeling van die gegevens maakt het mogelijk om niveaus van talenten en beheersing van sales competenties te vergelijken. Dit kan inzicht geven in de sales vaardigheden van specifieke groepen medewerkers.

Met data analytics is het mogelijk om de koppeling te maken tussen de huidige sales competenties van medewerkers en wensen van de organisatie. Een organisatie die zich bijvoorbeeld wil onderscheiden van haar concurrenten door uitmuntende sales, zal goede verkopers in huis willen hebben of willen selecteren. Met de nieuwe 'data driven' sales assessment tool van TestGroup is dit mogelijk. Met data analytics ontstaat zo inzicht in welke sales competenties aan de organisatie moeten worden toegevoegd om de verkoopdoelen te behalen. Met de nieuwe sales assessment tool van TestGroup wordt het mogelijk om op deze specifieke competenties te selecteren of te ontwikkelen.

The Bridge AI: een interview tool die gebruikt maakt van AI

Voor recruiters en HR-medewerkers zijn sollicitatiegesprekken een tijdrovende bezigheid. Het is niet ongewoon dat een recruiter 5 tot 6 uur per dag besteedt aan interviews. Na het interview moet er tijd besteed worden aan het verwerken van aantekeningen en er wordt vaak nog een test ingezet om de persoonlijkheid van de kandidaat te meten. Dit proces kan dagen in beslag nemen, maar met een online interview tool (The Bridge AI) kan het in seconden gebeuren, met zoveel kandidaten als nodig is, over de hele wereld.

Kunstmatige intelligentie: de computer doet het interview

The Bridge AI is een online interview tool die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. In het interview worden kandidaten uitgenodigd om 3 open vragen te beantwoorden. Kunstmatige intelligentie gebruikt de antwoorden op deze vragen om een kandidaatrapport te maken met scores op de Big Five persoonlijkheidskenmerken, zes competenties (Six Drives) en uiteraard de antwoorden op de interviewvragen. The Bridge AI geeft voldoende informatie om een eerste selectie van geschikte kandidaten te maken.

Het Bridge AI assessment rapport

Het Bridge AI-rapport bevat de antwoorden op de 3 interviewvragen, scores op de Big Five (persoonlijkheid) en scores op de Six Drives (competenties).

De kunstmatige intelligentie van The Bridge AI

The Bridge AI is een online interview tool die gebruik maakt van Natural Language Processing (NLP). NLP is een proces waarmee computers menselijke taal in gesproken of geschreven vorm kunnen begrijpen. Bij recruitment en selectie kan The Bridge AI worden gebruikt om het recruitmentproces efficiënter te maken, tijd te besparen, zonder vooroordelen te selecteren, de ervaring van kandidaten te verbeteren en nog veel meer.

Online assessment: gerichte loopbaanplanning met data analytics en machine learning

Met data analytics worden ontwikkelingen in een organisatie die vaak onbewust plaatsvinden, veel inzichtelijker en daardoor beter te sturen. Daardoor is het mogelijk om gericht te voorspellen in welke functies mensen succesvol zullen zijn. Daar heeft zowel de organisatie als de werknemer voordeel bij. Met onze nieuwe (loopbaan) assessment tool kan zowel de organisatie als de medewerker gerichter aan loopbaanplanning doen. De organisatie kan, als er bepaalde competenties ontwikkeld moeten worden, op basis van de talent data kiezen voor een opleidingsinvestering of voor het aanbieden van een beter passende functie.

De werknemer krijgt ook zelf meer de controle over zijn loopbaan. De werknemer kan ervoor kiezen om zich te ontwikkelen (bijvoorbeeld door training of ‘learning on the job’) om een gewenste competentie beter te beheersen, of kan ervoor kiezen een andere functie te gaan doen. Als een werknemer weet waar hij goed in is en in welke richting hij het meest succesvol zal zijn, is hij in staat veel beter zijn loopbaan te plannen. Met meer succes op de werkplek als gevolg.

Video: zelfstandig online assessments inzetten

Wil je in eigen beheer online assessments afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig testen inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.