020 - 262 1630

Is je kandidaat eerlijk geweest tijdens het invullen van een persoonlijkheidstest? Gebruik normatieve én ipsatieve stellingen.

woensdag 05 juni 2024

Klassieke persoonlijkheidstesten zijn er vaak in twee soorten: ipsatieve en normatieve persoonlijkheidstesten. Veelal stammen dit soort testen uit het begin van de vorige eeuw. Tijd voor wat nieuwe testen dus.

Klassieke persoonlijkheidstesten zijn er vaak in twee soorten: ipsatieve en normatieve persoonlijkheidstesten. Bij ipsatieve testen kies je welke van twee stellingen je het meest aanspreken. Bij normatieve testen geef je aan in welke mate je je herkent in een stelling door een keuze aan te vinken op bijvoorbeeld een zeven-puntschaal. Beide soorten persoonlijkheidstesten zijn vaak ontwikkeld in de tijd dat er nog geen internet bestond en worden soms nog op papier (paper & pencil testen) aangeboden aan kandidaten.

Zo is één van de oudste persoonlijkheidstesten ter wereld (de MBTI) een ipsatieve persoonlijkheidstest die ontwikkeld is rond 1930. Je kunt je voorstellen dat de wetenschap rond het testen van persoonlijkheid sindsdien flink is ontwikkeld. Tijd voor wat nieuwe testen dus.

Nadelen normatieve persoonlijkheidstesten

Bij een normatieve Big Five persoonlijkheidstest kan een kandidaat bij alle stellingen aangeven in welke mate het van toepassing is. Het komt daarom ook vaak voor dat kandidaten tijdens selectiesituaties (onterecht) elke stelling zeer positief beoordelen. Dat is lastig selecteren omdat de kandidaat dan op alle persoonlijkheidsdimensies hoog scoort. Daarnaast zijn zit soort testen zeer gevoelig voor sociaal wenselijk antwoordgedrag en instemmend antwoorden (overal ja op zeggen). Toch worden dit soort testen vaak gebruikt tijdens selectie, bij gebrek aan een betere persoonlijkheidstest. Kandidaten die zichzelf goed kunnen verkopen door het sociaal wenselijk invullen van een dergelijke normatieve persoonlijkheidstest zijn zo zwaar in het voordeel. Met alle gevolgen van dien.

Ipsatieve persoonlijkheidstesten

Ipsatieve persoonlijkheidsvragenlijsten zijn moeilijker te manipuleren of te sturen door kandidaten. Ze moeten immers kiezen tussen twee stellingen. Er wordt vaak gezegd dat dit soort testen geen vergelijking tussen individuen geven, maar een rangschikking van persoonlijkheidsdimensies binnen één persoon. Het laatste is waar: karaktertrekken worden binnen een persoon gerangschikt. Het eerste is niet waar: goede ipsatieve persoonlijkheidstesten kunnen uitstekend voor selectie worden gebruikt.

Moderne persoonlijkheidstesten: normatieve èn ipsatieve stellingen

Door het combineren van normatieve en ipsatieve stellingen is het mogelijk om sociaal wenselijk antwoordgedrag en instemmend antwoorden tot op het niveau van de persoonlijkheidsdimensie inzichtelijk te maken. Zo kun je precies zien waar een kandidaat getwijfeld heeft of waar de kandidaat een poging heeft gedaan om de test sociaal wenselijk in te vullen.

Een moderne persoonlijkheidstest zoals The Bridge Personality maakt daarom gebruik van zowel normatieve als ipsatieve stellingen. Normatief betekent dat de kandidaat een stelling scoort op een schaal van één tot en met negen (1= zeer sterk mee oneens, 9=zeer sterk mee eens). Ipsatief betekent in dit geval dat kandidaten vragen moeten rangschikken (1=minst op mij van toepassing, 6=meest op mij van toepassing).

Normatief-Ipsatief split

Met behulp van Normatief-Ipsatief split technology® maakt The Bridge Personality sturend antwoordgedrag inzichtelijk. Normatief-Ipsatief splits zijn indicatoren die de mate van sturend antwoordgedrag op het niveau van een persoonlijkheidsdimensie (karaktertrek) kunnen aangeven. Een onmisbare tool tijdens de selectie van kandidaten.

Persoonlijkheidstest bestellen

  • Je kunt hier voor je kandidaat of medewerker een persoonlijkheidstest bestellen;
  • Alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties;
  • Wij zetten de persoonlijkheidstest binnen 30 minuten klaar;
  • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar;
  • Indien gewenst kun je na afloop met een TestGroup-consultant telefonisch door het rapport gaan;
  • Grote afname? Kies dan voor een online assessments in eigen beheer.

Meer informatie over The Bridge Personality persoonlijkheidstest?

Wil je meer weten over The Bridge Personality persoonlijkheidstest? Neem dan hier contact met op met TestGroup.

Video: The Bridge Personality

Zoek jij de beste persoonlijkheidstest? Een moderne persoonlijkheidstest die kan zien of je kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen? Een persoonlijkheidstest die gebruik maakt van zowel de Big Five als de 16 Jung Types en het bekende 4-kleurenmodel?

Welkom bij The Bridge Personality, een moderne, adaptieve persoonlijkheidstest die organisaties echt helpt met recruitment, selectie én de ontwikkeling van medewerkers.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik?’ Omdat The Bridge Personality antwoord geeft op dit soort vragen, kunnen wij bij Aeres Agree sneller de juiste match maken.”

Silvie van Aanholt, senior consultant

Ervaring van Aeres Agree met The Bridge Personality