De voordelen van e-coaching met The Bridge Personality persoonlijkheidstest

woensdag 05 juni 2024

Wat is e-coaching?

De hedendaagse wereld is snel en biedt diverse manieren om met elkaar in verbinding te staan. Tegenwoordig zijn WhatsApp, e-mail, Zoom en Skype niet meer weg te denken. E-coaching is een vorm van coaching die gebruikmaakt van deze moderne communicatietechnologieën. Bij e-coaching wordt het traditionele face-to-face contact tussen coach en coachee vervangen door online dialoog.

Vaak wordt er een combinatie gemaakt tussen traditionele coaching en e-coaching. Dit is een mooi voorbeeld van het beste van beide werelden! Een e-coach wordt vooral ingezet op momenten dat tijd kostbaar is. Er zijn ook e-coaching methoden die uitsluitend gebruik maken van coaching per e-mail. In dat geval ontbreekt wel het persoonlijke contact in de vorm van een gesprek. Het is ook mogelijk dat e-coaching wordt gecombineerd met een online assessment.

E-coaching is in opmars en past zeer goed bij de huidige generatie. Wij zetten de voordelen voor je op een rij.

De voordelen van e-coaching

Communicatie via de app en mail is een vast onderdeel van ons leven geworden en het is dan ook niet vreemd dat online coaching (e-coaching) in opmars is. Bij e-coaching zijn face-to-face gesprekken vervangen door een dialoog online. Het grootste voordeel hiervan is dat de coachee op een zelf gekozen moment aan de slag kan gaan met zijn leervragen. Daarnaast kan e-coaching een stuk voordeliger zijn omdat de kosten lager liggen.

Veel opdrachtgevers staan echter nog wat huiverig tegenover e-coaching. Graag zetten wij hieronder een aantal argumenten op een rijtje die pleiten voor e-coaching.

E-coaching is niet afstandelijk

Er wordt vaak gedacht dat de relatie met een coach afstandelijk blijft tijdens e-coaching. Vaak is echter het omgekeerde het geval. Omdat je als coach je reactie zorgvuldig kunt overdenken en formuleren, is deze doorgaans stimulerend en gaat die in op dingen die voor de coachee echt belangrijk zijn. Deze zal zich dus begrepen voelen en krijgt door het hoge aantal online contacten telkens een positief signaal en daarmee een goed beeld van de coach. Bij e-coaching wordt ook vaak gebruik gemaakt van 360 graden feedback.

Non-verbale communicatie is minder belangrijk dan gedacht

De alom heersende opvatting is dat het bij communicatie niet alleen draait om wat er wordt gezegd, maar op welke manier, omdat daar belangrijke informatie uit af valt te leiden. Bij e-coaching zou er dus door de coach belangrijke informatie worden gemist.

Inmiddels hebben veel studies aangetoond dat de woorden die een persoon kiest een zeer belangrijke rol spelen en dat de non-verbale aspecten een veel kleinere rol spelen in onze communicatie. De rol van non-verbale communicatie wordt dus overschat. Deze vorm van communicatie kun je ook testen met een competentietest. Daarnaast blijkt dat bij e-coaching de coachee vaak explicieter zijn gevoelens op schrift stelt om de coach een goed beeld te geven van zijn situatie en is het daarom voor de coach zelfs vaak gemakkelijk om een goed beeld van de emoties van de coachee te krijgen.

E-coaching kan zeer effectief zijn

Vaak wordt gedacht dat e-coaching minder effectief zou zijn dan coaching. Ook dit blijkt in de praktijk niet waar te zijn. E-coaching heeft zijn eigen voordelen, waardoor de voordelen zeker niet minder zijn dan die van standaard coaching. De kenmerken van e-coaching die zeer voordelig uitpakken zijn:

  • door de frequente online contacten wordt eerder resultaat behaald;
  • het schrijven door de coachee zorgt ervoor dat deze zijn vragen en problemen gaat structureren;
  • zelfreflectie wordt met e-coaching sterk gestimuleerd;
  • met behulp van de coach worden oude gedachten en gedragingen vervangen door nieuwe en meer constructieve varianten;
  • veel mensen vinden het anoniem communiceren per mail fijn en kunnen zich dan makkelijker blootgeven.

Juist door de online toepassing past e-coaching beter bij de huidige generatie

Veel e-coaches werken met WhatsApp en andere chat-apps. Dit is een vorm van communicatie waarmee de huidige generatie is opgegroeid. Door net zoals bij WhatsApp emoticons te gebruiken, met vet en cursief gedrukte letters te schrijven, maakt de coach de tekst levendig en aansprekend. Het gebruik van filmpjes werkt ook goed om bijvoorbeeld de coachee te laten zien wat een goede aanpak is. Zo wordt de boodschap beeldend gebracht, iets wat bij standaard coaching veel moeilijker is.

Bij e-coaching kan makkelijker een online persoonlijkheidstest worden ingezet

Persoonlijkheidsvragenlijsten, als reflectiemiddel voor de coachee, zijn een veelgebruikte tool tijdens coachingstrajecten. Vaak gaat er bij standaard coaching veel tijd overheen voordat de resultaten van een dergelijke test aan de coachee worden teruggekoppeld. Bij e-coaching kan dit direct. De coach kan direct na het invullen de coachee terugkoppeling geven via Skype, app, of e-mail.

Voorbeeldrapport van een persoonlijkheidstest voor e-coaching

Download hier een voorbeeldrapport van de persoonlijkheidstest voor e-coaching. Dit is het meest uitgebreide assessment rapport met de scores op de 34 Big Five competenties, de 16 Jung Types, de 4-kleuren en de scores op 8 algemene competenties.

Voorbeeldpagina uit het rapport

Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens (e-)coaching

Wil je meer informatie over het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens (e-)coaching? Neem dan hier contact met ons op.

Persoonlijkheidstest voor e-coaching bestellen

Je kunt The Bridge Personality hier voor je kandidaat of medewerker bestellen.

Video: The Bridge Personality

Zoek jij de beste persoonlijkheidstest? Een moderne persoonlijkheidstest die kan zien of je kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen? Een persoonlijkheidstest die gebruik maakt van zowel de Big Five als de 16 Jung Types en het bekende 4-kleurenmodel?

Welkom bij The Bridge Personality, een moderne, adaptieve persoonlijkheidstest die organisaties echt helpt met recruitment, selectie én de ontwikkeling van medewerkers.