020 - 262 1630

360 graden feedback tool

woensdag 05 juni 2024

Wat is een 360 graden feedback tool?

Met een 360 graden feedback tool kun je feedback verzamelen voordat je een evaluatiegesprek start met een werknemer. In deze aanpak ontvangt de werknemer terugkoppeling van diverse individuen. Dit betreft meestal een mix van managers, directe teamleden en personen aan wie ze leiding geven.

Het maken van loopbaankeuzes wordt eenvoudiger wanneer je weet waar jouw sterke punten liggen. Door middel van een 360 graden feedback tool kun je dit ontdekken. Maak gebruik van onze 360 feedback-tool om jouw talenten te identificeren en valkuilen te vermijden. Zet The Bridge 360 in voor je medewerkers. 

The Bridge 360: gebruiksvriendelijke 360 graden feedback tool

 • Inzicht in de capaciteiten van medewerkers;
 • Veel maatwerkmogelijkheden;
 • 360º feedback biedt inzicht in de capaciteiten van medewerkers en teams;
 • Door de input van anderen te gebruiken, kun je beoordelingen minder eenzijdig maken;
 • Gebruiksvriendelijke beheeromgeving;
 • Eigen huisstijl en competenties;
 • Snel van start.

Bij persoonlijke ontwikkeling is het van belang om te weten waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Alleen dan kun je je talenten bewuster benutten en jouw minder sterke eigenschappen verbeteren. Helaas heb je niet altijd zicht op je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Dit komt doordat iedereen 'blinde vlekken' heeft in zijn of haar zelfbeeld, van onbewust gedrag en terugkerende valkuilen tot onvermoede kwaliteiten.

Met een 360 graden feedback tool breng je deze blinde vlekken in kaart door anderen te vragen hoe zij jouw gedrag en vaardigheden ervaren. Dit gebeurt vaak aan de hand van een vragenlijst die is onderverdeeld in verschillende thema's, ook wel competenties genoemd. Denk hierbij aan samenwerken, creativiteit of assertiviteit.

Het doel van de 360 graden feedback vragenlijst is niet om fouten uit het verleden te benadrukken, maar om inzichten en tips te verzamelen voor de toekomst. Het gaat om progressiegerichte feedback. De reacties op de vragenlijst worden samengevoegd in een feedbackrapport. Als testpersoon kun je, als je zelf ook de vragen hebt beantwoord, jouw zelfreflectie vergelijken met de feedback van anderen. Zo kun je per thema zien of je jezelf overschat of onderschat.

Door de feedbackgevers in verschillende categorieën in te delen, kun je scores vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Bijvoorbeeld om te kijken of de feedback van jouw collega's verschilt van die van jouw leidinggevende.

Een 360 graden tool is waardevol voor ontwikkeling

360 graden feedback is vooral waardevol voor jezelf, omdat je hierdoor inzicht krijgt in het effect van jouw gedrag en input ontvangt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook leidinggevenden maken graag gebruik van een 360º feedback tool, omdat het een beproefde methode is om opleidingsbehoeften in kaart te brengen. Het helpt ook om beoordelingen minder eenzijdig te maken door signalen van anderen mee te wegen.

Geen zin in dure trainingen of lange 360 graden feedback-projecten? Geen punt, wij zetten de 360 feedback vandaag nog voor jou of je collega’s op. Wij begeleiden de Bridge 360-afname en helpen je bij het gebruiken van het Bridge 360-rapport.

360 feedback: besteed het uit met The Bridge 360 feedback tool

Je zult je misschien afvragen: waarom 360 graden feedback? Omdat de ouderwetse, hiërarchische manier van feedback geven niet meer van deze tijd is. Wanneer je als werknemer op jouw functioneren wordt beoordeeld door alleen je leidinggevende, is deze beoordeling niet objectief. Een beoordeling vanuit meerdere hoeken van de organisatie is dat wel.

360 graden feedback is er om feedback te verzamelen uit verschillende hoeken van de organisatie. Denk aan collega's, managers, teamleden en klanten. Een goede manager hecht waarde aan deze feedback, omdat het hem helpt om zo objectief mogelijk het gesprek aan te gaan over het functioneren van de werknemer.

360 feedback: vandaag nog voor je opgezet

TestGroup kan 360 graden feedback snel voor je organisatie inzetten. Hierbij maken we gebruik van de online Bridge 360 feedback tool. Je kunt de tool hier bestellen voor je medewerkers.

Voorbeeldrapport van de 360 feedback tool

Je kunt hier een voorbeeldrapport inzien van de 360 graden feedback tool. Dit demorapport toont 360 feedback van teamleden, leidinggevende(n), medewerkers, klanten en van de betrokken deelnemer zelf. In het overzicht vind je onder andere beoordelingen op de 34 Bridge competenties, een samenvattend overzicht en algemene feedback over het functioneren van de deelnemer. Natuurlijk is het mogelijk om het rapport aan te passen aan je voorkeuren, zoals het toevoegen of verwijderen van bepaalde vaardigheden.

Voorbeeldpagina uit het rapport van de 360 tool

Kenmerken van The Bridge 360 tool:

 • Volledig aan te passen aan de wensen van de organisatie;
 • Zeer makkelijk in eigen beheer af te nemen;
 • Te koppelen aan The Bridge Personality persoonlijkheidstest;
 • Uitgerust met modules die sales competenties en capaciteiten meten;
 • Beschikbaar in verschillende talen;
 • Gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek;
 • Zeer fraaie vormgeving van de rapporten;
 • Makkelijk te koppelen aan Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP's).

Wil je tijdens een training leren hoe je een 360 graden feedback tool gebruikt?

In de kwalificatietraining: 360 graden feedback van een halve dag leer je hoe je The Bridge 360 tool toepast in je organisatie. Je leert dit 360 graden feedback assessment af te nemen, het rapport te interpreteren en terug te koppelen aan deelnemers. Deze in-company training duurt een halve dag. Je kunt zelf een datum kiezen, er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Voorbeeldrapport van de 360 graden feedback tool

Je kunt hier een voorbeeldrapport van The Bridge 360 tool bekijken.

Ervaringen van deelnemers:

Tarief voor de 360 graden feedback tool

Voor de kosten van een Bridge 360-afname, inclusief rapportage, Bridge 360-boekje en terugkoppeling kun je contact opnemen met TestGroup, of je kunt direct bestellen op de bestelpagina.

Handleiding: Het gebruik van een 360 graden feedback tool in organisaties

Inleiding

Feedback is een essentieel onderdeel van persoonlijke ontwikkeling en het behalen van optimale prestaties binnen een organisatie. Een effectieve methode die hierbij ingezet kan worden, is een 360 graden tool. Deze handleiding neemt u mee door het concept van de 360 graden feedback tool en illustreert hoe u dit krachtige hulpmiddel kunt toepassen binnen uw organisatie.

Wat is een 360 graden feedback tool?

360 graden feedback is een feedbackmechanisme waarbij een medewerker niet alleen feedback ontvangt van de leidinggevende, maar van meerdere bronnen, zoals collega’s, ondergeschikten en soms ook klanten. De term '360 graden' verwijst naar het verzamelen van feedback vanuit alle richtingen waarmee de medewerker in contact komt.

Vergelijking met andere feedbackmethodes

 • Eendimensionale feedback: Dit is feedback van alleen de leidinggevende naar de medewerker, wat vaak als eenzijdig wordt ervaren.
 • 180 graden feedback: Hierbij vindt er tweerichtingsverkeer plaats tussen medewerker en leidinggevende, met ruimte voor dialoog en weerwoord.
 • 360 graden feedback: Deze benadering betrekt een breder spectrum aan feedbackgevers, wat resulteert in een meer gebalanceerd en compleet beeld van de prestaties en het gedrag van de medewerker.

De implementatie van een 360 graden feedback tool

 • Competentieprofielen: Zorg dat voor elke functie een competentieprofiel is opgesteld. Dit profiel is de basis voor het verzamelen van relevante feedback.
 • Informeren: Licht medewerkers en leidinggevenden in over het doel en het proces van 360 graden feedback.

Feedback verzamelen met de 360 tool

 • Selectie van feedbackgevers: Kies collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten en eventueel klanten die regelmatig samenwerken met de medewerker.
 • Vragenlijst: bestel de 360 graden tool voor je medewerkers. Je kunt dit per kandidaat bestellen of als voordelig abonnement.
 • Anonimiteit: Waarborg de anonimiteit om eerlijke en objectieve feedback te stimuleren.

Voortgangs- en beoordelingsgesprekken

 • Integratie van Feedback: Gebruik de verzamelde feedback tijdens de gesprekken om een vollediger beeld te vormen van de prestaties van de medewerker.
 • Ontwikkelingsplannen: Bespreek de resultaten en stel samen met de medewerker ontwikkelingsplannen op.

Het gesprek

 • Openheid en respect. Bij het voeren van een 360 graden feedbackgesprek is het belangrijk om een sfeer van openheid en respect te creëren.
 • Objectiviteit. Benadruk de objectiviteit van de feedback en hoe deze bijdraagt aan de persoonlijke en professionele groei van de medewerker.
 • Actiegericht. Maak het gesprek actiegericht door concrete voorbeelden en situaties aan te halen waarin de feedback toegepast kan worden.

Na het gesprek

 • Ontwikkelingsacties vastleggen: Leg de overeengekomen ontwikkelingsacties vast.
 • Opvolging: Zorg voor regelmatige opvolging en ondersteuning bij de uitvoering van deze acties.
 • Continu proces. Beschouw het gebruik van de 360 graden feedback tool niet als een eenmalige activiteit, maar als een continu proces dat deel uitmaakt van de organisatiecultuur.
 • 360 graden feedback is een veelzijdige tool die, mits goed geïmplementeerd, kan leiden tot significante verbeteringen in prestaties en werktevredenheid. 

Business Case: implementatie van een 360 graden feedback tool in een grote retail organisatie

Achtergrond:

Een vooraanstaand retailbedrijf met een landelijke spreiding van winkels en een omvangrijk personeelsbestand wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van personeelsontwikkeling en leiderschapseffectiviteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het bedrijf op zoek naar een methode om een cultuur van voortdurende verbetering en open dialoog te bevorderen. 

Oplossing:

De organisatie heeft hiervoor de 360 graden tool (The Bridge 360) voor geselecteerd. De implementatie van deze 360 graden feedback tool is gekozen als een strategische stap om gedetailleerde en diverse inzichten in werknemersprestaties te verkrijgen. Deze tool zal worden ingezet om feedback te verzamelen van een breed scala aan bronnen, inclusief collega's op alle niveaus, leidinggevenden en zelfs klanten.

Doelstellingen:

 • Verbetering van individuele prestaties door persoonlijke ontwikkelingsplannen te baseren op veelzijdige feedback.
 • Versterking van leiderschapsvaardigheden door managers inzicht te geven in hoe hun stijl wordt waargenomen door verschillende teamleden.
 • Bevordering van open communicatie en het doorbreken van silo-denken binnen de organisatie.

Implementatieplan voor de 360 tool:

 • Fase 1: Voorbereiding en criteria bepaling. Definiëren van kerncompetenties en prestatie-indicatoren die aligneren met de bedrijfsstrategie en retail-specifieke benchmarks. Ontwikkeling van een aangepast feedbackformulier met een gebruiksvriendelijk ontwerp voor snelle en efficiënte dataverzameling.
 • Fase 2: Feedbackteam samenstelling. Selecteren van medewerkers uit verschillende afdelingen en niveaus om een veelomvattende feedbackloop te creëren. Training van deelnemers over het doel en het proces van 360 graden feedback om een cultuur van constructieve evaluatie te waarborgen.
 • Fase 3: Uitvoering en dataverzameling. Uitrollen van de 360 graden feedback tool via een pilotprogramma in enkele sleutelwinkels om het proces te verfijnen. Verzamelen van feedback over een vastgestelde periode, waarbij zowel zelfbeoordeling als peer reviews worden geïntegreerd.
 • Fase 4: Analyse en evaluatie. Analyseren van feedback om patronen en ontwikkelpunten te identificeren. Presenteren van bevindingen aan leidinggevenden en medewerkers in individuele en teambesprekingen. Verbeterpunten ontwikkelen middels de inzet van een persoonlijkheidstest, een loopbaantest en een capaciteitentest.
 • Fase 5: Follow-up en ontwikkelingsinitiatieven. Opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het toewijzen van middelen zoals trainingen en coaching. Voortdurende monitoring van de voortgang en het bijstellen van de aanpak op basis van de resultaten.

Verwachte resultaten na de implementatie de 360 graden tool:

 • Verhoogde medewerkerstevredenheid en verlaging van het personeelsverloop door het erkennen en aanpakken van ontwikkelingsbehoeften.
 • Duidelijke verbetering in leiderschap en teamdynamiek door inzicht in verschillende perspectieven.
 • Een cultuur van voortdurende feedback en verbetering die uiteindelijk de klanttevredenheid en bedrijfsprestaties bevordert.

Risico's en mitigatie:

 • Weerstand tegen verandering: Zorgvuldige communicatie en betrokkenheid van werknemers bij elke stap om buy-in te creëren.
 • Data-overload: Inzet van gespecialiseerde analyse-instrumenten en training van HR om met grote hoeveelheden feedback om te gaan.

Conclusie:

De introductie van een 360 graden feedback tool (The Bridge 360) stelt het retailbedrijf in staat om een diepgaand inzicht te krijgen in de prestaties en behoeften van werknemers. Door een gestructureerde en systematische aanpak kan het bedrijf een krachtige verandering teweegbrengen die resone

Meer weten over The Bridge 360 tool?

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Wij vertellen je graag meer over de 360 graden feedback tool. Je kunt ons bereiken tijdens kantooruren op 020 - 2621630 of hier contact met TestGroup opnemen.

Video: in eigen beheer de 360 feedback tool inzetten

Wil je liever in eigen beheer 360 graden feedback afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig The Bridge 360 inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Sinds we naast kennis en vaardigheden ook op persoonlijkheid testen, namelijk met The Bridge Personality, zijn er aanzienlijk minder ‘ongelukkige huwelijken'.”

Marja Kramer, recruiter

Beoordeling van The Bridge Personality door GP Groot