020 - 262 1630

Competentietest voor interne promotie

zondag 06 november 2022

"Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal”. Als een bedrijf die slogan serieus neemt, moet serieus werk gemaakt worden van de loopbaankansen van medewerkers.

Komt er een rol vrij? Dan kijk je eerst binnen de eigen geledingen naar een geschikte kandidaat, voordat je extern gaat werven. Wellicht is een medewerker klaar om promotie te maken, of misschien is er iemand die een andere rol ambieert (horizontale mobiliteit).

Ken jij al je medewerkers?

Dat betekent dat de afdeling HRM een goed beeld moet hebben van de ambities en capaciteiten van elke medewerker. Wie is er klaar om een leidinggevende rol te vervullen? Wie is sterk in het organiseren en coördineren?

Elk bedrijf volgt een jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarmee kom je al een heel eind in het helder krijgen van de individuele ambities. Zeker wanneer je deze formele momenten combineert met informele gesprekken. Ze helpen je echter niet om de competenties van je medewerkers objectief en helder in beeld te krijgen.

Met een competentietest lukt dit wel. The Bridge Personality test van TestGroup is een wetenschappelijk onderbouwde competentietest. Deze competentietest wordt online afgenomen.

Online competentietest

Om de Bridge Personality Test af te nemen heb je geen speciale testruimte of dure consultants nodig. De test is zó ontworpen dat deze online kan worden afgenomen. De test is dus tijd- en plaatsonafhankelijk.

Dat betekent dat de medewerker de vragen kan beantwoorden op een moment dat hem of haar goed uitkomt. Hij of zij kan rustig de tijd nemen, waardoor de antwoorden betrouwbaarder zijn dan wanneer het “even tussen de bedrijven door moet”. Hij of zij kan ook een plek kiezen die prettig voelt.

20 talen, verschillende niveaus

Het is een bekend gegeven dat de mate waarin iemand de taal beheerst invloed heeft op de uitkomst van een test. Een competentietest dient iemands professionele vaardigheden te testen, niet de taalvaardigheid of de mate waarin iemand gewend is tentamens af te leggen. Veel bedrijven hebben buitenlandse medewerkers in dienst. Engels, Duits en Frans worden in het bedrijfsleven vaak gesproken.

Daarom is de test, zoals alle tests van TestGroup beschikbaar in ruim 20 verschillende talen. Behalve de al genoemde talen ia hij ook beschikbaar in talen als Spaans, Portugees, Pools, Tsjechisch en Russisch. Wil je weten of een andere taal ook beschikbaar is? Neem dan contact met ons op.

Ook het opleidingsniveau kan de uitkomst van de test beïnvloeden. Iemand met een mbo-opleiding interpreteert vragen anders dan iemand met een wo-opleiding. Bovendien kan het zijn dat iemand met een wo-opleiding simpelweg beter is in het invullen van tests. Het behaalde diploma zegt echter weinig of niets over iemands leidinggevende capaciteiten of besluitvaardigheid. Daarom is de competentietest beschikbaar op mbo-, hbo én wo-niveau.

Competentietest voor intern gebruik

De test is speciaal ontwikkeld voor intern gebruik door organisaties en bedrijven. Hij meet standaard 34 Big Five competenties, maar is flexibel genoeg om andere competenties toe te voegen. Daardoor is deze competentietest een valide meetinstrument, dat maatwerk mogelijk maakt.

Eerlijke antwoorden

De medewerker die promotie wil kan in de verleiding komen tijdens de competentietest sociaal wenselijk te antwoorden. Bij veel (niet-wetenschappelijke) tests kan deze neiging de uitkomsten sterk vervormen, waardoor je mogelijk de verkeerde kandidaat de promotie aanbiedt. Wanneer achteraf blijkt dat de competenties minder sterk ontwikkeld zijn dan je dacht zit je met de gebakken peren.

The Bridge Personality competentietest van TestGroup maakt gebruik van de Normatief-Ipsatief split technologie®. Deze technologie gebruikt AI om sturend antwoordgedrag zichtbaar te maken. In de rapportage zie je meteen bij welke vragen en competenties de kandidaat twijfelde. Hoewel twijfel niet alleen op sturend gedrag wijst (het kan ook betekenen dat iemand serieus over de vraag heeft nagedacht), is het wel belangrijke informatie bij de selectie en evaluatie van kandidaten.

Uitgebreide, maar overzichtelijke, rapportage

Nadat de kandidaat de testvragen heeft ingevuld maakt het systeem direct een overzichtelijke rapportage aan. Hierin krijg je eerst een algemeen beeld op de dimensies besturen, uitvoeren, mentaal en houding. Deze dimensies worden daarna verder uitgediept.

Verder geeft het competentierapport een goed inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat. Hiervoor wordt het bekende 4-kleuren model gebruikt. Dit model wordt uitgewerkt in het Bridge Colour Wheel, waarin in totaal 72 verschillende persoonlijkheidstypen tot uiting kunnen komen.

Tenslotte laat de rapportage de sterke punten van de kandidaat zien, terwijl ook eventuele ontwikkelpunten duidelijk naar voren komen.

Voor selectie én ontwikkeling

De competentietest kan worden gebruikt wanneer je voor een specifieke vacature aan het selecteren bent. Bij dit incidentele gebruik helpt de test je tot beter onderbouwde beslissingen te komen. Waardevol, maar de Bridge Personality test kan veel meer waarde opleveren. Maak de competentietest een integraal onderdeel van je talentmanagement

Gebruik de competentietest om met medewerkers in gesprek te gaan. Onderzoek waar de ambities en competenties niet bij elkaar passen. Wellicht kan de medewerker met wat begeleiding zijn competenties versterken zodat hij of zij volgende keer wél klaar is voor de volgende stap. Het kan ook zijn dat je samen concludeert dat de ambities bijgesteld moeten worden.

Wat de uitkomst ook is, bij goed gebruik helpt deze competentietest je medewerker het beste uit zichzelf te halen. De competentietest helpt je het potentieel van je medewerkers optimaal aan te spreken.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Sinds we naast kennis en vaardigheden ook op persoonlijkheid testen, namelijk met The Bridge Personality, zijn er aanzienlijk minder ‘ongelukkige huwelijken'.”

Marja Kramer, recruiter

GP Groot