020 - 262 1630

Kan de kandidaat anderen makkelijk of juist moeilijk overtuigen? Vindt de kandidaat onderhandelen leuk?