020 - 262 1630

Kan de kandidaat inschatten wat de mindere punten van een plan zijn? Kijkt de kandidaat kritisch naar zaken?