020 - 262 1630

Komt de kandidaat zijn afspraken na? In hoeverre hecht hij/zij belang aan normen en waarden?