020 - 262 1630

Komt iemand makkelijk op nieuwe ideeën? Verzint de kandidaat graag nieuwe concepten?