020 - 262 1630

Past de kandidaat zijn of haar standpunten aan op de standpunten van een ander? Wordt iemand als meegaand gezien?